Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH dầu khí Đài Hải / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: Đỗ Minh Thụy . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03488
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Quản lý và khai thác vỏ container tại Công ty TNHH KMTC chi nhánh Hải Phòng / Hoàng Thị Mỹ Linh; Nghd.: PGS.TS Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam; 2016 . - 71 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 16160
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :