Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị tài chính tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công trình thủy / Hoàng Tuấn Anh ; Nghd.: Dương Văn Bạo . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03281
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước tại quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng / Hoàng Tuấn Anh; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 105 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02590
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Nâng cao hiệu quả nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại Công ty Bảo Minh Hải Phòng / Lê Trung Kiên, Đặng Thị Minh Thư, Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, Trần Nguyên Hùng; Nghd.: Hàn Huyên Hương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18395
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Sự chuyển dịch của cảng Croatia thành cảng thông minh / Phạm Hoàng Tuấn Anh, Đào Thị Thanh Thảo, Nguyễn Hải Nam . - 2019 . - tr. 83-90
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 5 Thiết kế bản vẽ thi công cầu tàu 20.000 DWT cảng Trà Cú - Trà Vinh - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hàm Giang / Hoàng Tuấn Anh; Nghd.: Ths. Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 144 tr. ; 30 cm + 18 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09868, PD/TK 09868
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 6 Thiết kế bản vẽ thi công nhà làm việc A1 - 11 tầng, Đại học Hàng hải. / Trần Hoàng Tuấn Anh; Nghd.: Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Tiến Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 283 tr. ; 30 cm. + 15 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14027, PD/TK 14027
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 7 Thiết kế cầu số 6 trên tuyến đường dẫn dự án mở rộng hầm Hải Vân giai đoạn 2 / Nguyễn Hữu Hải, Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Nhật Thành; Nghd.: Đoàn Như Sơn . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 175tr.; 30cm+ 09BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 17630, PD/TK 17630
 • Chỉ số phân loại DDC: 624
 • 8 Thiết kế tàu hàng rời trọng tải 11.500Tấn, tốc độ 13,5 hl/h chạy cấp không hạn chế / Hoàng Tuấn Anh; Nghd.: Th.s Đỗ Thị Hải Lâm . - Hải phòng; Đại học Hàng hải; 2010 . - 150 tr. ; 30 cm. + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08442, PD/TK 08442
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Trang bị điện tàu chở 4900 ô tô. Đi sâu nghiên cứu hệ thống cứu hỏa phun sương buồng máy và đề xuất xây dựng chương trình điều khiển trên PLC S7-200 / Hoàng Tuấn Anh; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 107 tr. ; 30 cm + 07 BV + TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 09829, PD/TK 09829
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :