Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá chất lượng dịch vụ Logistics tại Công ty TNG / Hoàng Văn Đạt, Trần Đại Nhân, Nguyễn Cường Thịnh; Nghd.: Nguyễn Bích Ngọc . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18450
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 2 Nghiên cứu hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại Công ty CP Xây dựng Bạch Đằng 15 / Hoàng Văn Đạt; Nghd.: Nguyễn Thị Diễm Chi . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 65tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03974
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Phân tích ảnh hưởng của lệch tần và sai pha trong quá trình giải điều chế sóng mạng của các hệ thống thông tin và biện pháp khắc phục / Hoàng Văn Đạt; Nghd.: TS. Lê Quốc Vượng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 75 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10081, PD/TK 10081
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Viết chương trình mã hoá văn bản XML theo giải thuật AES. / Hoàng Văn Đạt; Nghd.: Ths. Phạm Tuấn Đạt . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 72 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07382
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :