Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 178 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5 6
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá ảnh hưởng của hệ biến tần động cơ đến chất lượng nguồn cấp cục bộ ở cảng biển / Phạm Thị Sao; Nghd.: PGS TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01135
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 2 Hệ thống tự động hóa trong công nghiệp / Hoàng Xuân Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2015 . - 326tr. ; 30cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/VBOOK/He-thong-tu-dong-hoa-trong-cong-nghiep_Hoang-Xuan-Binh_2015.pdf
 • 3 Mô phỏng hệ thống truyền động điện động cơ dị bộ Rôto dây quấn thay đổi điện trở phụ mạch Rôto bằng Ti-ri-sto / Hoàng Xuân Bình; Nghd.: TS Thân Ngọc Hoàn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 63tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00379
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 4 Một số giải pháp điều khiển hệ thống pha trộn dầu thực vật và dầu DO / Nguyễn Hồng Phúc, Hoàng Xuân Bình, Trần Tiến Lương . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.28-31
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Một số ưu điểm của hệ truyền động điện cơ cấu nâng hạ hàng cầu trục nâng chuyển container dùng động cơ công suất lớn / Hoàng Xuân Bình, Hứa Xuân Long, Vũ Thị Thu . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.37-41
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển của máy nén khí ZU22 / Nguyễn Văn Hùng; Nghd.: Hoàng Xuân Bình, Vũ Thị Thu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 53tr. ; 30cm+ 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14329, PD/TK 14329
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Nghiên cứu chế độ hãm tái sinh hệ truyền động điện của cơ cấu nâng hạ hàng cầu trục QC / Vũ Thị Thu; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 81tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01726
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 8 Nghiên cứu chế tạo thiết bị liên lạc không dây giữa các vi điều khiển / Trần Tiến Lương, Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00894
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Nghiên cứu điều khiển động cơ lai máy phát trong trạm phát dự phòng. Đi sâu phân tích đánh giá một số hệ thống cung cấp điện dự phòng. / Phạm Thanh Bình; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 77 tr. ; 30 cm. + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13583, PD/TK 13583
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Nghiên cứu điều khiển phân kênh quá trình hấp thụ trong công nghiệp hóa chất / Phan Đức Dũng; Nghd.: PGS.TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01804
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 11 Nghiên cứu điều khiển quá trình hãm tái sinh hệ truyền động điện PWM Converter-Inverter động cơ không đồng bộ / Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00145
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 12 Nghiên cứu điều khiển vị trí bằng hình ảnh với Matlab / Trần Tiến Lương, Hoàng Xuân Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2020 . - 24tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01218
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Nghiên cứu điều khiển vị trí bằng truyền động điện dùng nhiều động cơ điện theo mô hình dự báo / Vương Duy Tuân; Nghd.: TS Hoàng Xuân Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 76 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01485
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 14 Nghiên cứu điều khiển vị trí dụng nhiều biến tần-động cơ không đồng bộ / Nguyễn Toàn Thắng; Nghd.: TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2009 . - 79tr. ; 30cm + 07BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07502, Pd/Tk 07502
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 15 Nghiên cứu giao tiếp vi điều khiển với màn hình HMI công nghiệp qua cổng RS485 / Trần Tiến Lương, Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 25tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00709
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Nghiên cứu hệ thống điều khiển mạng PLC-nhiều biến tần-động cơ không đồng bộ ba pha cho hệ thống truyền động nhiều động cơ có liên kết cơ khi cứng / Hứa Xuân Long, Hoàng Xuân Bình, Trần Tiến Lương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 33 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00513
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Nghiên cứu hệ thống pha trộn dầu diesel với dầu thực vật phục vụ đốt nồi hơi / Nguyễn Hữu Tuyến; Nghd.: PGS.TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 102 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11075, PD/TK 11075
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 18 Nghiên cứu hệ thống sử dụng camera tự động phát hiện và bám theo đổi tượng chuyển động / Hoàng Xuân Bình, Nguyễn Văn Tiến . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 32, tr.29-33
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 19 Nghiên cứu hệ truyền động điện dùng chỉnh lưu tích cực PWM-nhiều biến tần-động cơ khung đồng bộ chế độ hạ với tải thế năng / Hứa Xuân Long, Hoàng Xuân Bình, Phạm Văn Toàn . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.54-58
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 20 Nghiên cứu hệ truyền động điện nhiều động cơ không đồng bộ của thiết bị nâng hạ cấp nguồn từ biến tần gián tiếp / Phạm Văn Toàn; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 95tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01612
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 21 Nghiên cứu khai thác, vận hành hợp lý một số máy trong dây chuyền công nghệ sản xuất thiết bị nghe, nhìn và giải trí trên ô tô / Nguyễn Quốc Hoàng, Nguyễn Văn Khắc Tiệp, Phạm Thị Sao; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 58tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17483
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 22 Nghiên cứu khái quát các dạng cấp nguồn cho động cơ truyền động điện cho lò quay. Đi sâu lò quay Nhà máy Xi măng Hải Phòng / Lương Ngọc Nhất; Nghd.: PGS.TS. Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 88 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11064, PD/TK 11064
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Nghiên cứu khái quát về điều khiển công suất máy phát điện công tác song song với lưới cứng và lưới mềm-Đi sâu điều khiển công suất phản kháng / Vũ Trọng Nghĩa; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 76tr. ; 30 cm + 05BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13557, PD/TK 13557
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Nghiên cứu khái quát về điều khiển công suất máy phát điện công tác song song với lưới cứng và lưới mềm. Đi sâu điều khiển công suất tác dụng / Phạm Văn Thao; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 129tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13628, PD/TK 13628
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Nghiên cứu khái quát về đo lường trong nhà máy xi măng VICEM Hải Phòng, đi sâu đo lường và giám sát khí trong thực hiện công nghệ / Nguyễn Đình Phong; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 60 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16783, PD/TK 16783
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Nghiên cứu khái quát về đo lường và bảo vệ trạm biến áp - Đi sâu trạm biến áp nhà máy Phà Rừng / Đinh Xuân Hảo; Nghd.: Hoàng Xuân Bình, Vũ Thị Thu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 79tr. ; 30 cm + 06BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13560, PD/TK 13560
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Nghiên cứu khái quát về máy phát điện đồng bộ - Đi sâu phân tích một số hệ thống điều khiển kích từ / Nguyễn Ngọc Tuấn; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 71 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15549, PD/TK 15549
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Nghiên cứu khái quát về quá trình sản xuất điện năng và làm mát máy phát tuabin hơi. Đi sâu hệ thống hòa đồng bộ. / Phạm Ngọc Dũng; Nghd.: Hoàng Xuân Bình . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 86 tr. ; 30cm. + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 13584, PD/TK 13584
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Nghiên cứu khái quát về trang bị điện của nhà máy xi măng Hải phòng-Đi sâu điều khiển hệ thống điều chỉnh áp suất trong tháp nung nguyên liệu / Tô Việt Cường; Nghd.: TS Hoàng Xuân Bình . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 74 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12150, PD/TK 12150
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 30 Nghiên cứu khái quát về trạm biến áp 110/22 KV Lạch Tray - đi sau hệ thống điều khiển bảo vệ / Nguyễn Tuấn Ngọc; Nghd.: Hoàng Xuân Bình, Vũ Thị THu . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 57tr. ; 30cm+ 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14333, PD/TK 14333
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 1 2 3 4 5 6
  Tìm thấy 178 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :