Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá tác động môi trường / Phạm Ngọc Hồ, Hoàng Xuân Cơ . - In lần thứ 3. - H. : Đại học quốc gia Hà Nội, 2004 . - 288tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00094
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 2 Giáo trình kinh tế môi trường / Hoàng Xuân Cơ . - H : Giáo dục, 2005 . - 247tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 00093, Pm/Vt 05738, Pm/vt 05826
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 3 Giáo trình kinh tế môi trường / Lê Thạc Cán, Nguyễn Duy Hồng, Hoàng Xuân Cơ . - Tái bản. - H : NXB. Thống kê, 2008 . - 312tr. ; 23cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06285
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 4 Khoa học môi trường / Lê Văn Khoa (c.b), Hoàng Xuân Cơ, Nguyễn Văn Cư,.. . - Tái bản. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2012 . - 358tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06027, PM/VT 08386
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :