Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Recommendation to enhance business efficieny of Namsung shipping agency department at vosa Hai Phong / Dinh Thi Hao; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15376
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Các nhân tố ảnh hưởng đến cầu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam / Hoàng Bảo Trung, Nguyễn Thị Kim Loan . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00567, NCKH 00568
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Một số biện pháp nhằm cải thiện công tác giao nhận hàng container nhập khẩu bằng đường biển tại công ty cổ phần thương mại Việt Nga / Vũ Thị Bảo Ngọc; Nghd.: Ths Hoàng Bảo Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 69 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16236
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 4 Recommendations for improve business efficiency of shipping agency service at vosal / Nguyen Tuan Hiep; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15401
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Recommendations to improve the ocean freight forwarding process for import FLC cargoes in golden investment trading and logistics company limited / Nguyen Thi Quyen; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 56 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15404
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Recommendations to improve freight forwarding process of imported cargoes in Tung Bach export import and transport services trading company / Kieu Phuc Hiep; Nghd.: Hoang Bao Trung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 44 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15407
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :