Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 68 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 An overview study and the case study in Vietnam / Hoàng Thị Lịch . - 31p. ; 30cm
2 Application of diamond model in evaluating the efficiency of port management and operation in Dinh Vu port development and investment joint stock company on overall viewpoint / VuThi Thu Huong; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17359
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Assessing the occupational safety at Dinh Vu petroleum services port joint stock company (PTSC Dinh Vu) / Le Hoang Hiep; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18082
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Assessing the occupational safety at Phu An Shipping Joint Stock Company / Ta Hoang Anh; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 50p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18577
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Assessment on competitive ability of devyt joint stock company-HaiPhong branch / Dao Ngoc Thinh; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17363
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Đánh giá công tác kiểm tra nhà nước cảng biển tại các cảng biển khu vực Hải Phòng giai đoạn 2010-2014 / Bùi Hồng Vân; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14963
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 7 Đánh giá quy trình khai thác hàng nhập tại kho CFS của công ty TNHH dịch vụ Tiên Phong / Trần Thị Hà, Trần Thúy Ngân, Nguyễn Khánh Linh; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải Việt nam . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18000
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 8 Đánh giá thực trạng công tác an ninh hàng hải theo bộ luật an ninh tàu và bến cảng(ISPS Code) tại các cảng biển khu vực Hải Phòng giai đoạn 2010-2014 / Nguyễn Thị Thu Trang; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 53tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14966
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 9 Đánh giá thực trạng một số dịch vụ chủ yếu tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cảng Hải Phòng trong những năm gần đây. / Lê Thu Thuyết; Nghd.: Ths Hoàng Thị Lịch . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 87 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11283
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Đề xuất nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty Cổ phần Hàng hải MACS / Lê Quỳnh Hương, Phạm Thị Hương, Nguyễn Đức Thành; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 70tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18452
 • Chỉ số phân loại DDC: 388
 • 11 Environmental impacts of port operations in Cai Lan international container terminal(CICT) / Doan Tien Dung; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 54tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18077
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 12 Evaluating cargo transport by inland waterway through port of Hai Phong joint stock company / Truong Thi Nhung; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 40tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18071
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Evaluating container terminal operation under the application of information technology at Nam Hai Dinh Vu port / Bui Thi Thu Thao; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16630
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 14 Evaluating crew export procedure at International Shipping and Labour Cooperation Joint Stock Company ( INLACO SAIGON) / Tran Thi Hai Yen; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18629
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Evaluating forwarding activity for exported goods by sea at Dai Hung Anh Company Limited / Pham Le Minh Thu; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 38p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18666
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 16 Evaluating occupational safety in port of HaiPhong joint stock company / Vu Quoc Quan; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16639
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Evaluating port performance ar Dinh Vu Port Investment and Development Joint Sock Company / Vu Huy Hoang; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 49p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18650
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 18 Evaluating recruitment and dismissal policies in Tan Cang 128, Hai Phong joint stock company / Nguyen Hoang Anh; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16632
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 19 Evaluating the compensation and benefit policies for crew in vinaship joint stock company / Chu Ha Vy; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16599
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Evaluating the efficiency of business activities of HaiPhong port JSC, Tan Vu container terminal / Nguyen Thi Ngoc Yen; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17336
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Evaluating the efficiency of Cy operation at green logistics centre limited liability company ( GLC) / Vu Hoai Phuong; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16646
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 22 Evaluating the efficiency of Tan Vu Terminal Operation of the port of HAIPHONG Joint Stock Company / Nguyen Thi Dieu Linh; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18638
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 23 Evaluating the handling procedure for import container in Hai Phong JSC, Tan Vu container terminal / Nguyễn Sơn Long; Nghd.: Hoàng Thị Lịch . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 47tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17331
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 24 Evaluating the impacts of shipbuilding to the environment:case study of damen Song Cam shipyard / Dam Minh Phuc; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18070
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 25 Evaluating the implementation of procedures for vessels to arrive at and depart seaports in Viet Nam ocean shipping agency Quang Ninh / Dang Thi Nha Lam; Supervisor: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17351
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Evaluating the labor quality in port of Hai Phong joint stock company-Chua Ve terminal / Do Phuong Thao; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 47 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17365
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 27 Evaluating the Occupational safety in Hai An port Company Limited / Dang Ha Giang; Supervisor: Hoang Thi Lich . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17357
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 28 Evaluating the procedure for maintenance dredging on Hon Gai - Cai Lan Fairway in VIETNAM Maritime Safety - North / Trieu Le Thao Linh; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 48p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18641
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Evaluating the procedure for ship dispatch planning for "LANTAU Bridge" at VIETNAM Container shipping Joint Stock Company - Greenport / Pham Thu Huong; Sub.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 56p. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18635
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 30 Evaluating the procedure of seafarer recruitment in eastern dragon shipping Co.Ltd / Tran Thi Thao Linh; Nghd.: Hoang Thi Lich . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 52tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17377
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2 3
  Tìm thấy 68 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :