Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 34 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đánh giá công tác tham gia bảo hiểm P&I cho đội tàu của công ty Cổ phần vận tải biển Vinaship năm 2011 / Nguyễn Thị Thu Hiền; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 78 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11253
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận tại công ty cổ phần kho vận ngoại thương Vietrans Hải Phòng năm 2014 / Phạm Minh Đức; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14882
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Everich chi nhánh Hải Phòng năm 2010 và đưa ra các giải pháp cho năm 2012 / Vũ Thị Doãn Ly; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 105 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10175
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 4 Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu Vipco năm 2010 và đưa ra các giải pháp cho năm 2012 / Phạm Thị Phương; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 89 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10205
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 5 Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vận tải biển III năm 2009 và đưa ra các giải pháp cho kỳ kế hoạch / Vũ Hồng Vân; Nghd.: Th.s Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09176
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 6 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh-nghiệp vụ bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển tại công ty cổ phần bảo hiểm bưu điện / Tô Thị Luật; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 132 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12233
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 7 Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh-nghiệp vụ bảo hiểm vật chất thân tàu thủy nội địa tại công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) chi nhánh Hải phòng năm 2013 / Nguyễn Thị Thanh Hoa; Nghd.: TH.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 95 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12239
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 8 Giải pháp nâng cao kết quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty Cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương / Vũ Thu Hồng; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 67 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14885
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 9 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty cổ phần dịch vụ giao nhận hàng hóa TNN / Lê Thị Tuyết; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12256
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 10 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa nhập khẩu tại công ty cổ phần vận tải Biển ĐÔng / Lương Thu Trang; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 82 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12254
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 11 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty cổ phần vận tải quốc tế / Chu Thị Thanh Mai; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12258
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 12 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại công ty trách nhiệm hữu hạn Duy Phát năm 2014 / Đỗ Trọng Hiếu; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13064
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 13 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu qủa hoạt động quản lý và khai thác container của chi nhánh Gemadept Hải Phòng năm 2009 / Đinh Thị Mai; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07284
 • Chỉ số phân loại DDC: 380.6
 • 14 Nghiên cứu những biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng thương mại / Huỳnh Ngọc Oánh;Nghd.: TS Nguyễn Văn Sơn . - Hải Phòng: Trường Đại học Hàng Hải, 1998 . - 63 tr.; 29 cm+ 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00151
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 15 Những biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con người của công ty Bảo Việt Nghệ An năm 2015 / Cao Minh Bình; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 76tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14937
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 16 Những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của công ty cổ phần thương mại vận tải Thành Minh / Trần Thị Thúy; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 71 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12252
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 17 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp chi nhánh Hải phòng-Nghiệp vụ bảo hiểm Bảo An tín dụng năm 2013 / Nguyễn Ngọc Mai; Nghd.: Th.S Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 93 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12234
 • Chỉ số phân loại DDC: 368
 • 18 Những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO kỳ kế hoạch (6 tháng cuối năm 2012 và năm 2013) / Nguyễn Thị Tuyết Chinh; Nghd.: Ths Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11282
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 19 Những giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho công ty Đại lý vận tải Quốc tế phía Bắc / Bùi Thị Dương Thùy; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 86 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11252
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 20 Tính toán lựa chọn đơn chào hàng để đi đến ký kết hợp đồng vận chuyển cho các tàu của Công ty Vận tải biển Việt Nam trong Quí II 2019 tuyến Việt Nam - Đông Bắc Á / Nguyễn Đức Hòa, Hoàng Văn Anh, Tô Thanh Hoàng; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 104tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18348
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 21 Tính toán lựa chọn đơn chào hàng để đi đến ký kết hợp đồng vận tải kinh tế cho công ty vận tải biển III quý III năm 2010 / Đoàn Thị Linh;Nghd.: Th.s Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng.: Đại học Hàng hải; 2010
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09174
 • Chỉ số phân loại DDC: 346
 • 22 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải lô hàng Dioxit TITAN nhập khẩu tại công ty EUSU LQC trong quý II năm 2018 / Lê Thị Quỳnh Hương, Hoàng Thị Thanh Mai, Kiều Thu Trang; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 62tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17873
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 23 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải lô hàng hóa chất nhập khẩu tại công ty TNHH thương mại và vận tải WorldLink trong quý II năm 2018 / Nguyễn Thị Thu Hiền, Lưu Thúy Nga, Lương Quỳnh Trang; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17854
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 24 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải lô hàng polyesters xuất khẩu nguyên container bằng đường biên tại công ty cổ phần dịch vụ xuyên Thái Bình Dương / Lê Thu Hà; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14883
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 25 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải lô hàng vừng nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại Việt nga trong quý II năm 2017 / Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Thị Hoa, Đồng Thị Ngọc Ánh; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17300
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 26 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải một lô hàng nhập khẩu tại công ty cổ phần thương mại và dịch vụ giao nhận vận tải Đông Nam năm 2015. / Phạm Ngọc Anh; Nghd.: Ths Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14864
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 27 Tổ chức thực hiện giao nhận và vận tải một lô hàng xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ giao nhận vận tải Đông Nam trong năm 2015. / Vũ Thị Ngọc Anh; Nghd.: Ths Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2015 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14863
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 28 Tổ chức thực hiện nhập khẩu 1 lô hàng lạc nhân cho Công ty Cổ phần Vận tải biển và Xuất nhập khẩu Quảng Ninh trong Quý II năm 2017 / Vũ Văn Hải, Lê Thị Thanh Huyền, Trần Minh Ngọc; Nghd.: Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17237
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 29 Tổ chức thực hiện nhập khẩu lô hàng thép cacbon cao dự ứng lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Đạt trong năm 2015 / Lương Vân Anh; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14879
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 30 Tổ chức thực hiện nhập khẩu lô hàng thép hình cho công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh kim khí Ptramesco quý 2 năm 2014 / Đào Đình Khôi; Nghd.: Ths. Huỳnh Ngọc Oánh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13065
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 1 2
  Tìm thấy 34 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :