Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Barron's GMAT : Graduate management admission test / Eugene D. Jaffe, Stephen Hilbert . - Tp. HCM. : Nxb. Trẻ, 2014 . - 511 tr. ; 26 cm + 01 CD
  • Thông tin xếp giá: PM/LT 07184, PM/LT CD07184, PNN 00864-PNN 00867, PNN/CD 00867
  • Chỉ số phân loại DDC: 650
  • 2 Global marketing : Contemporary theory, practice, and cases / Ilan Alon, Eugene Jaffe, Christiane Prange, and Donata Vianelli . - Second edition. - New York : Routledge, 2017 . - xxvi, 699 pages : illustrations, maps ; 26 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03876
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.84
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :