Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Complete IELTS : Bands 4-5 / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman . - Cambridge : Cambridge University press, 2012 . - 157p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03307
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 2 Complete IELTS : Bands 5-6.5 / Guy Brook-Hart, Vanessa Jakeman . - Cambridge : Cambridge University press, 2012 . - 210p. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03305
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 The official cambridge guide to ielts for academic & general training / Pauline Cullen, Amanda French, Vanessa Jakeman . - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 . - 402 tr. ; 27 cm. + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PD/LT 00011, PD/LT CD00011, PM/LT 07291, PM/LT 07299, PM/LT CD07291, PM/LT CD07299, PNN 01834, PNN 01835, PNN/CD 01834, PNN/CD 01835
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :