Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bí mật của một trí nhớ siêu phàm / Eran Katz ; Bùi Như Quỳnh dịch . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 321tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04131-PD/VV 04135
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.1
 • 2 Trí tuệ Do Thái / Eran Katz ; Phương Oanh dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động-xã hội, 2017 . - 408tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06433, PD/VV 06434
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 3 Trí tuệ Do Thái : Những phương pháp phát triển trí tuệ của người Do Thái / Eran Katz ; Phương Oanh dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 408tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04136-PD/VV 04140
 • Chỉ số phân loại DDC: 153
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :