Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biến nhược điểm thành ưu điểm / Vương Chí Cương ; Bội Bội, Kiến Văn dịch . - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao Động, 2015 . - 207tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06882, PD/VV 06883
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
 • 2 Cuộc đời và cái chết bí ẩn của các danh nhân & mỹ nhân / Mạc Nhân ; Doanh Doanh, Kiến Văn dịch . - Tái bản lần thứ 2. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2015 . - 182tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06833, PD/VV 06834, PM/VV 05109
 • Chỉ số phân loại DDC: 920
 • 3 Hướng dẫn tập luyện Karate bằng hình ảnh / Sanette Smit ; Kiến Văn, Gia Huy dịch . - Tái bản lần 3. - H. : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 143tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06478, PD/VV 06479, PM/VV 05168
 • Chỉ số phân loại DDC: 796.8
 • 4 Nghệ thuật quản lý nhân sự / Lê Tiến Thành, Kiến Văn dịch . - Tái bản lần thứ 2. - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2016 . - 167tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06874, PD/VV 06875, PM/VV 05093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.3
 • 5 Talmud Tinh hoa trí tuệ Do Thái / Từ Quang Á . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Hồng Đức, 2017 . - 279tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06500
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.9
 • 6 Yoga an thần / Thuần Nghi Oanh, Kiến Văn . - Tái bản lần 1. - H. : Nxb.Thanh Hóa, 2017 . - 95tr. ; 19cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06484, PD/VV 06485
 • Chỉ số phân loại DDC: 613.7
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :