Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Electronic commerce: a managerial and social networks perspective / Efraim Turban, David King, Jae Kyu Lee,.. . - 8th ed. - New York : Springer, 2015 . - 791 p. ; 26 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02853
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.8
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :