Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Nghiên cứu nghiệp vụ đại lý tàu biển của Công ty TNHH Lê Phạm / Bùi Đình Thắng, Lê Anh Đức, Trần Đình Định; Nghd.: Đặng Công Xưởng . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 63tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18345
  • Chỉ số phân loại DDC: 338
  • 2 Sổ tay đồ án nội thất / Nguyễn Việt Khoa ch.b; Lê Anh Đức, Phạm Tú Ngọc, Dương An Hà,.. . - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2018 . - 75tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 07273, PD/VV 07274, PM/VV 05749, PM/VV 05750
  • Chỉ số phân loại DDC: 720
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :