Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biên soạn danh mục từ cụm dùng trong giảng dạy các học phần công trình cảng bằng tiếng Anh / Nguyễn Hồng Ánh, Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 32tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00928
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 2 Công trình cảng / Lê Thị Hương Giang . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2016 . - 136tr. ; 28cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07171
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 3 Công trình cảng / Lê Thị Hương Giang . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 163tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06829, PD/VT 06830
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Độ sâu hàng hải và khả năng ứng dụng để nâng cao hiệu quả khai thác luồng chạy tàu tại Việt nam / Vũ Thị Chi, Lê Thị Hương Giang, Lê Thị Lệ . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.51-58
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 5 Nghiên cứu dự báo sa bồi luồng sông Hậu theo phương pháp của Van RỊN'S method / Lê Thị Hương Giang, Đỗ Thị Minh Trang, Lê Thị Lệ . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 57, tr.40-44
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 6 Nghiên cứu đề xuất bổ sung chỉ tiêu nguy cơ rủi ro ô nhiễm môi trường trong thông tư 26/2016/TT-MTNMT áp dụng cho cá vùng biển có hoạt động hàng hải / Lê Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Thế Nguyên . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2018 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 54, tr.43-48
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.739
 • 7 Nghiên cứu đề xuất vị trí, quy mô đầu tư xây dựng cảng phục vụ công tác di dời Bến cảng Hoàng Diệu, Hải Phòng / Lưu Vạn Vân; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03972
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 8 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật cho tàu trọng tải lớn ra vào các bến cảng Hải Phòng / Lê Thị Hương Giang; Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 49tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01105
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 9 Nghiên cứu hiệu quả chiết giảm sóng tràn cho đê đá đỗ mái nghiêng khi sử dụng khối phủ cải tiến RAKUNA IV qua thí nghiệm mô hình vật lý / Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 35 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00073
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 10 Nghiên cứu ổn định thủy lực của khối phủ Rakuna IV khi có sóng tràn bằng thí nghiệm mô hình vật lý máng sóng / Lê Thị Hương Giang, Nguyễn Trọng Khôi, Nguyễn Xuân Hòa . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2015 . - 45tr. ; 30 cm.+ 01 TT
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00379
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 11 Nghiên cứu phương pháp thiết kế đê chắn sóng hỗn hợp. Đề xuất nghiên cứu tính toán ứng dụng cho đê chắn sóng Phú Quý / Lê Thị Hương Giang, Đoàn Thị Hồng Nhung . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 31tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00906
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 12 Nghiên cứu tính toán khối lượng sa bồi sau dừng giãn cho luồng tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu / Nguyễn Văn Tuân; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03563
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 13 Nghiên cứu tính toán mô hình thực nghiệm thủy lực hai chiều. Ứng dụng tính toán mô hình cho một công trình cụ thể / Lê Thị Hương Giang, Nguyễn Trọng Khôi, Đỗ Thị Mai Trang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2017 . - 28tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00675
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 14 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ báo hiệu hàng hải ảo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam / Lê Quốc Tiến, Trần Khánh Toàn, Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00759
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 15 Nghiên cứu ứng dụng khối phủ Rakuna - IV trong thiết kế đê chắn sóng hỗn hợp ngang / Đặng Hải Đăng; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 81tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02676
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 16 Nghiên cứu về công trình bể chứa và rót dầu ngoài khơi được cố định bởi hệ thống neo giữ, những tồn tại trong điều kiện ứng dụng ở Việt nam / Đỗ Thị Minh Trang, Lê Thị Hương Giang, Vũ Thị Chi . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 41tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00907
 • Chỉ số phân loại DDC: 693
 • 17 Ổn định của khối khủ cải tiến Rakuna-IV cho đê đá đổ mái nghiêng trong điều kiện có sóng tràn / Lê Thị Hương Giang . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.33-37
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 18 Phương pháp luận trong quy hoạch cảng / Lê Thị Hương Giang . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 10, tr. 65-67
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 19 Quy hoạch cảng / Lê Thị Hương Giang, Đoàn Thế Mạnh . - Hải Phòng: NXB Hàng hải, 2019 . - 197tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06891, PD/VT 06892
 • Chỉ số phân loại DDC: 387.1
 • 20 Thiết kế bản vẽ kĩ thuật thi công cầu Cảng K18 30.000 DWT-cảng Lotus, Hồ Chí Minh / Phạm Tiến Triển; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 172tr. ; 30cm+ 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14071, PD/TK 14071
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 21 Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công bến cảng cá vùng 4 Hải quân 2.200 DWT / Trần Hải Đăng; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 123tr. ; 30cm+ 16BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14077, PD/TK 14077
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 22 Thiết kế bản vẽ thi công bến cá Dương Đông - Phú Quốc - Kiên Giang / Lê Hoàng Trung; Nghd.: Ths. Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 111 tr. ; 30 cm + 17 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07969, PD/TK 07969
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 23 Thiết kế bản vẽ thi công bến cập tàu 3000DWT huyện Cần Đước, tỉnh Long An / Tô Duy Hiển; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 152 tr. ; 30 cm. + 15 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11008, PD/TK 11008
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 24 Thiết kế bản vẽ thi công bến nhập than 50.000 DWT - Cảng NMNĐ than Dung Quất - Quảng Ngãi / Nguyễn Văn Hiện; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 89 tr.; 30 cm + 13 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16958, PD/TK 16958
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 25 Thiết kế bản vẽ thi công bến số 3 thuộc cầu tàu số 2 khu dịch vụ hàng hải và cung ứng tàu biển - Quân cảng Cam Ranh - Khánh Hòa / Nguyễn Quang Minh; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 73 tr.; 30 cm + 12 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16967, PD/TK 16967
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 26 Thiết kế bản vẽ thi công bến tàu 30.000 DWT Nghi Sơn - Thanh Hóa, giai đoạn 2 / Dương Văn Tuấn; Nghd.: Ths. Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 143 tr. ; 30 cm + 18 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 07940, PD/TK 07940
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 27 Thiết kế bản vẽ thi công bến tầu dầu-cụm cảng phục vụ dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình II / Đặng Công Tuấn; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 125tr. ; 30cm+ 16 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 14072, PD/TK 14072
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 28 Thiết kế bản vẽ thi công bến xuất than 1000 - 2000 DWT bến dài 54 m - cảng Điền Công - Quảng Ninh - Dự án đầu tư, mở rộng, hiện đại hoá cảng Điền Công ( giai đoạn I) / Phạm Văn Dũng; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 156 tr. ; 30 cm. + 18 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12620, PD/TK 12620
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 29 Thiết kế bản vẽ thi công bến xuất than 1000-2000 DWT bến dài 35,4m-cang Điền Công-Quảng Ninh-Dự án đầu tư mở rộng hiện đại hoá cảng Điền Công (Giai đoạn 1) / Phạm Đức Quảng; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 193 tr. ; 30 cm + 22 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12653, PD/TK 12653
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 30 Thiết kế bản vẽ thi công cải tạo, nâng cấp cầu tàu số 4 tiếp nhận tàu 5000 DWT - công ty cổ phần cảng Vật cách - Hải Phòng / Bùi Hải Anh; Nghd.: Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 124 tr. ; 30 cm + 15 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15883, PD/TK 15883
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 1 2
  Tìm thấy 60 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :