Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại chi nhánh công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng - Điện lực Vĩnh Bảo / Lê Thị Huyền; Nghd.: Vũ Trọng Tích . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 82 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02313
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hạn chế tranh chấp phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thuê tàu chuyến / Lê Thị Huyền; Nghd.: TS. Dương Văn Bạo . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 69tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 14978
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về đấu giá quyền sử dụng đất xen kẹt tại UBND Huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 68tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03368
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng / Lê Thị Huyền Trang; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02825
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Một số biện pháp phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH tiếp vận SITC-Đình Vũ / Lê Thị Huyền Thanh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 88tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03395
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Nghiên cứu thiét kế điện tử dùng và xây dựng chương trình điều khiển tự động chuyển nguồn máy phát điện dự phòng cho điện tự dùng nhà máy thủy điện Sông Côn / Lê Thị Huyền, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Văn Tuấn; Nghd.: Hoàng Đức Tuấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 84tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18203
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 7 Thiết kế máy nâng chạc phía trước Q=3.8T, H=3M theo kiểu máy FD35N của hãng MITSUBISHI. / Lê Thị Huyền; Nghd.: Th.S Bùi Thức Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2014 . - 106 tr. ; 30 cm. + 06 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12577, PD/TK 12577
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.8
 • 8 Thiết kế tàu hàng khô trọng tải 3200 Tấn, vận tốc 12 KNOTS, hoạt động vùng biển cấp hạn chế II / Lê Thị Huyền; Nghd.: Nguyễn Văn Võ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 211 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16875, PD/TK 16875
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 9 Tình hình xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường EU giai đoạn 2012-2017 / Vũ Thị Duyên, Vũ Thị Thu Hương, Lê Thị Huyền; Nghd.: Phan Thị Bích Ngọc . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17842
 • Chỉ số phân loại DDC: 382
 • 1
  Tìm thấy 9 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :