Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bạn muốn có tương lai như mong ước? = Finding a future that fits : Achieve your dreams & discover your true self / Louise Presley-Turner ; Lê Đình Hùng dịch . - H. : NXB. Khoa học xã hội, 2015 . - 254tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06793, PD/VV 06794, PM/VV 05060
  • Chỉ số phân loại DDC: 158.1
  • 2 Tôi ghét mọi người! : Ứng xử với những phiền toái nơi công sở / Jonathan Littman, Marc Hershon ; Lê Đình Hùng dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2018 . - 311tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 06653, PD/VV 06654, PM/VV 05033
  • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :