Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chung cư KNC - Khu độ thị mới phía Tây Bắc Thành phố Ninh Bình / Nguyễn Thế Cường, Lê Đức Khánh, Vũ Giang Nam; Nghd.: Phạm Ngọc Vương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 205 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17750
 • Chỉ số phân loại DDC: 690
 • 2 Evaluation of road transport operations and management at Hai Phong transport, trading, import export joint stock company / Lê Đức Khánh Thịnh; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 50tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17902
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Kỹ thuật trồng cây ăn quả hạt cứng / Đặng Vũ Thị Thanh, Lê Đức Khánh . - H. : Nông nghiệp, 2013 . - 180 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04200
 • Chỉ số phân loại DDC: 634
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :