Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp phát triển dịch vụ thẻ tại ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam-chi nhánh Hải Phòng / Lê Huy Hoàng; Nghd.: Nguyễn Hữu Hùng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 89tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03591
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Bitcoin thực hành : Những khái niệm cơ bản và cách sử dụng đúng đồng tiền mã hoá / Andreas M. Antonopoulos ; Le VN, Thu Hương dịch ; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 539tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06528, PD/VT 06529
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.4
 • 3 Blockchain : Khởi nguồn cho một nền kinh tế mới = Blockchain: Blueprint for a new economy / Melanie Swan ; Le VN dịch ; Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Kinh tế quốc dân, 2018 . - 225tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06520-PD/VT 06522, PM/VT 08823, PM/VT 08824
 • Chỉ số phân loại DDC: 332.1
 • 4 Internet của tiền tệ = The internet of money / Andreas M. Antonopoulos; Thu Hương dịch; Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà hiệu đính . - H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2018 . - 211tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06536, PD/VT 06537, PM/VT 08822
 • Chỉ số phân loại DDC: 302.2
 • 5 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng thông tin vệ tinh bằng mã lưới TCM / Lê Huy Hoàng; Nghd.: Ths. Nguyễn Đình Thạch . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 58tr. ; 30cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07541, Pd/Tk 07541
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.38
 • 6 Nghiên cứu kỹ thuật phát xạ trong hệ thống thông tin di động thế hệ 4 / Lê Huy Hoàn; Nghd.: Phạm Văn Phước . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 58tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15172
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Thiết kế hệ thống động lực tàu đánh cá lưới chụp / Lê Huy Hoàng; Nghd.: Quản Trọng Hùng . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 61 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15698, PD/TK 15698
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :