Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 8 quy tắc vàng khởi nghiệp / Sean C.Castrina ; Lê Minh Quân dịch . - Thanh Hóa : NXB. Thanh Hóa, 2015 . - 239tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06817, PD/VV 06818, PM/VV 05043
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.11
 • 2 Giúp con tuổi teen khởi nghiệp / Lisabeth Protherough ; Lê Minh Quân dịch . - Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2014 . - 134tr. ; 20cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06743, PD/VV 06744, PM/VV 05050
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 3 Hiện tượng Do Thái : 7 bí quyết để đạt được thịnh vượng bền vững của một dân tộc = The Jewish phenomenon / Steven Silbiger ; Lê Minh Quân dịch . - H. : Lao Động, 2016 . - 311tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06625, PD/VV 06626, PM/VV 05166
 • Chỉ số phân loại DDC: 973.04
 • 4 Hình mẫu nhà lãnh đạo tài năng = Leadership by example / Sanjiv Chopra, David Fisher ; Lê Minh Quân dịch . - H. : Khoa học xã hội, 2016 . - 159tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06611, PD/VV 06612
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Làm sao để thôi "nghiện" ai đó? / Howard M. Halpern ; Lê Minh Quân dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 366tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06669, PD/VV 06670
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 6 Nguyên tắc tạm dừng : Tạm dừng để tiến xa hơn / Kevin Cashman ; Lê Minh Quân dịch . - Thanh hóa : Thanh Hóa ; Công ty Văn hóa Huy Hoàng, 2017 . - 209tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06747, PD/VV 06748, PM/VV 05113
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 7 Thực hành lòng từ ái hàng ngày : Mỗi tuần một câu cách ngôn / Richard Fields ; Lê Minh Quân dịch . - H. : Hồng Đức, 2015 . - 214tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06729, PD/VV 06730, PM/VV 05123
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :