Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của tổng công ty viễn thông quân đội Viettel / Nguyễn Thị Huệ; Nghd.: Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 99 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02241
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp ở Đồng Tháp / Trịnh Thị Thanh Vân; Nghd.: TS Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 94 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02264
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Xí nghiệp Vận tải biển và Công tác lặn Vietsovpetro / Nguyễn Minh Phương; Nghd.: TS Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01062
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ logistis tại cảng VICT đến năm 2020 / Đặng Quý Nhân; Nghd.: Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 79 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01855
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Nghiên cứu việc sử dụng đúng và chính xác các thuật ngữ, các điều kiện liên quan đến việc xác định laytime theo hợp đồng vận chuyển chuyến / Lê Phúc Hoà;Nghd.: TS Phan Nhiệm . - HP: Tr ĐHHH; 1997 . - 79 tr.;29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00012
 • Chỉ số phân loại DDC: 330
 • 6 Tăng cường quản lý chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng may mặc của Tổng công ty Cổ phần may Việt Tiến sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2016 - 2020 / Nguyễn Quang Minh; Nghd.: TS Lê Phúc Hòa . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00433
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam / Lê Phúc Hoà; Nghd.: Phan Văn Nhiệm, Lý Bách Chấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2008 . - 174tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00013
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000013%20-%20LE%20PHUC%20HOA-10p.pdf
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :