Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ phan kiểm tra tàu biển tại các cảng vụ hàng hải / Lê Quốc Tiến . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 44, tr.75-79
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Công tác kiểm tra tàu biển tại một số nước trong khu vực châu Á Thái Bình Dương / Lê Quốc Tiến . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 43, tr.58-63
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 3 Công tác lai kéo kho chứa nổi xa bờ tại UBN / Lê Quốc Tiến . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.55-59
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Khai phá dữ liệu: phân tích xếp loại tốt nghiệp và cơ hội việc làm của sinh viên sử dụng kỹ thuật phân lớp / Lê Quốc Tiến, Đặng Hoàng Anh . - 2019 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 59, tr.125-129
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 5 Liên doanh, liên kết, kêu gọi đầu tư mở các cơ sở đào tạo trình độ trên đại học giữa trường Đại học Hàng hải Việt Nam với các trường đại học danh tiếng trên thế giới / Lê Quốc Tiến, Đặng Hoàng Anh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00555
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 6 Lựa chọn giải pháp sử dụng năng lượng mặt trời trên tàu thủy / Lê Quốc Tiến . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 48, tr.58-62
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Nghiên cứu các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy mô đun Máy vô tuyến điện hàng hải hệ Cao đẳng nghề ngành Điều khiển tàu biển của Trường Cao đẳng Hàng hải I. / Đỗ Văn Quyết; Nghd.: Lê Quốc Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2017 . - 115tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03258
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 8 Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 / Bùi Văn Minh; Nghd.: Lê Quốc Tiến, Đào Minh Quân . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 150tr. ; 30cm + 01 tóm tắt, phụ lục, danh mục
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00068
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 9 Nghiên cứu giải pháp kết nối doanh nghiệp để tìm việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Hàng hải Việt nam / Lê Quốc Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00093
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ sỹ quan kiểm tra tàu biển tại các cảng vụ hàng hải của Việt nam / Lưu Hải Hưng; Nghd.: Lê Quốc Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 60tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01715
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 11 Nghiên cứu nâng cao chất lượng đào tạo kỹ sư điều khiển tàu biển theo hệ tín chỉ (quy chế 43) tại khoa Điều khiển tàu biển - Trường Đại học Hàng hải giai đoạn 2012-2017 và các năm tiếp theo / Trịnh Xuân Tùng; Nghd.: TS. Lê Quốc Tiến . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01326
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 12 Nghiên cứu phương pháp dẫn tàu qua kênh đào Suez / Hoàng Mạnh Quân; Nghd.: Lê Quốc Tiến . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 123tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13143
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 13 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ báo hiệu hàng hải ảo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt Nam / Lê Quốc Tiến, Trần Khánh Toàn, Lê Thị Hương Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00759
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 14 Nghiên cứu va chạm giữa tàu và cầu phao vượt biển phục vụ bảo đảm an toàn hàng hải / Lê Quốc Tiến, Trần Đức Phú, Trần Khánh Toàn . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 47, tr.41-45
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 15 Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp hệ cao đẳng điều khiển tàu biển tại trường Cao đẳng Hàng hải I / Vũ Thanh Hải; Nghd.: Lê Quốc Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02214
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 16 Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu trong hệ thống nhận dạng tự động (AIS) / Nguyễn Thanh Vân, Lê Quốc Tiến, Nguyễn Phương Lâm . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 26tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00891
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 17 Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thông tin sinh viên tốt nghiệp phục vụ chương trình kết nối doanh nghiệp / Lê Quốc Tiến, Đặng Hoàng Anh, Bùi Thị Kim Oanh . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 30tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01048
 • Chỉ số phân loại DDC: 005
 • 18 Nghiên cứu xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dần cho quá trình chuyển tải dầu DO trại vịnh Lan Hạ / Bùi Thanh Phong; Nghd.: Lê Quốc Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01714
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 19 Nghiên cứu xây dựng mô hình dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam / Đào Quang Dân ; Nghd.: Đinh Xuân Mạnh, Lê Quốc Tiến . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2020 . - 238tr. ; 30cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00075
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 20 Nghiên cứu xây dựng quy trình giao nhận hàng dầu phục vụ công tác huấn luyện thuyền viên tại Việt Nam / Lê Quốc Tiến; Nghd.: PGS TS. Trần Đắc Sửu . - Hải phòng : Đại học hàng hải, 2004 . - 82 tr. ; 30 cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00261
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 21 Thực trạng ngành hàng hải và giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải / Bùi Văn Minh, Lê Quốc Tiến . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 46, tr.122-127
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 22 Thực trạng triển khai công tác kiểm tra tàu biển tại Việt Nam / Lê Quốc Tiến . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 43, tr.67-72
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 23 Ứng dụng công nghệ báo hiệu hàng hải ảo trong lĩnh vực bảo đảm an toàn hàng hải ở Việt nam / Lê Quốc Tiến . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2017 // Tạp chí Khoa học-Công nghệ Hàng hải, Số 51, tr.110-116
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 24 Ứng dụng công nghệ GIS, xây dựng phần mềm quản lý hải đồ số vùng biển Việt nam ứng dụng đảm bảo an toàn cho tàu cá và tàu cỡ nhỏ / Lê Quốc Tiến, Đặng Hoàng Anh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 34 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00446
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 24 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :