Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Hải Dương / Lê Thị Mai Phương; Nghd.: Nguyễn Văn Sơn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03729
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Một số biện pháp nâng cao hiệu qủa của hoạt động giao nhận hàng container tại công ty Cổ phần Vân Lan / Lê Thị Mai Phương; Nghd.: TS. Vũ Trụ Phi . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 101 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 10199
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :