Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Cải thiện chuỗi giá trị thông qua dịch vụ logistics cảng hiệu quả / Bùi Tiến Huy Hoàng, Lê Thị Thùy Dung, Phạm Minh Hoàng . - 2019 . - tr. 8-17
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 2 Hoàn thiện công tác quản lý thu phí vệ sinh môi trường tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng / Lê Thị Thùy Dung; Nghd.: Đan Đức Hiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02728
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 3 Lập dự án đầu tư chế biến rau quả sấy xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc / Lê Thị Thùy Dung, Nguyễn Phương Linh, Phạm Thị Diệu Linh; Nghd.: Vũ Thanh Trung . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 101tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18405
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :