Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 38 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đẩy mạnh xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Hải Dương / Trần Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03703
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động tại tỉnh Hải Dương / Nguyễn, Thị Cẩm Lai ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 106tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa Huyện Thủy Nguyên - Hải Phòng / Nguyễn Thị Hồng Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03938
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại chi cục thuế Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Mã Thị Hoa Quỳnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 107tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03498
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần xi măng Hạ Long / Phí Chí Tâm; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03497
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp hoàn thiện công tác thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực GTVT đường bộ tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Hải Cường ; Nghd. : Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03793
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao chất lượng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương / Nguyễn Đức Dương; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 98tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03960
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại ngân hàng TMCP hàng hải Việt Nam / Đặng Thúy Hồng; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03536
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ-Tp Hải Phòng / Nguyễn Minh Hoàng; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03799
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý container của Công ty TNHH Ocean Network Express Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng / Lương Thị Ngọc Hương; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03645
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế TNDN đối với doanh nghiệp ngoài quốc daonh tại chi cục thuế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Tô Văn Sáu; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03500
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình thủy / Bùi Hải Hà, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thanh Huyền; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 80 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17307
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả thẩm định vốn cho vay tại ngân hàng TMCP công thương Việt Nam-Chi nhánh Lê Chân / Trần Thị Minh Hằng; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03537
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hồng Bàng, Tp Hải Phòng giai đoạn 2020 - 2025 / Nguyễn Thị Đức Hạnh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 76tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03638
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp phát triển nguồn nhân lực tài Đài phát thanh-truyền hình tỉnh Bình Dương / Thái Văn Chót; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03539
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp tăng cường công tác quản lý nợ thuế tại chi cục thuế huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh / Phạm Hồng Thủy; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03515
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước tại thành phố Hải Phòng / Nguyễn Diệu Linh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03631
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty cổ phần Lâm Thịnh / Dương Mai Phương; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 67 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16396
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 19 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ, VCĐ tại công ty Cổ phần xây dựng Thương mại vận tải Minh Minh / Đoàn Thị Nhung; Nghd.: Ths Lê Thanh Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 58 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16251
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 20 Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Dương / Nguyễn Văn Thiện; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03937
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Giải pháp tăng doanh thu của công ty cổ phần Hoa Sơn / Lâm Thị Oanh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 72 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16397
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 22 Một số biện pháp bình ổn giá tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020 / Hoàng Thanh Tuyến; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 77tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03295
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động thương mại nội địa trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025 / Đoàn Ánh Vân; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03294
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại trường Lao động xã hội Thanh xuân Thành phố Hải Phòng / Nguyễn Xuân Hải; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03615
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Một số biện pháp hoàn thiện cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần cảng Cam Ranh / Bùi Lê Thanh Phương; Nghd.: Ths Phạm Ngọc Thanh . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 49 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16280
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Công ty bảo hiểm PVI Duyên Hải / Nguyễn Thị Nga ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03873
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng / Bùi Thị Liên; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03749
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiêm hữu hạn một thành viên kinh doanh khai thác vật liệu xây dựng Sao Đỏ / Lý Minh Trang ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03404
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên / Phạm Thị Vân Anh; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 90tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03727
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại VP Bank - Chi nhánh Hải Phòng / Hoàng, Thị Thanh Ngà ; Nghd.: Lê Thanh Phương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 83tr. ; 30
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03285
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 38 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :