Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giáo trình phương pháp tính và Matlab / Lê Trọng Vinh, Trần Minh Toàn . - Tái bản lần 2. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2019 . - 228tr. ; 24cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VT 07323, PD/VT 07324, PM/VT 09733-PM/VT 09735
  • Chỉ số phân loại DDC: 515
  • 2 Ôn tập toán cao cấp (Dùng ôn thi cao học khối các trường khoa học công nghệ) / Lê Trọng Vinh, Tống Đình Quỳ, Nguyễn Thị Thu Hương . - Xuất bản lần 2, có sửa chữa và bổ sung. - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2017 . - 386tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 07923, PD/VV 07924, PM/VV 06053-PM/VV 06055
  • Chỉ số phân loại DDC: 515
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :