Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Chính sách tài chính vĩ mô trong phát triển và hội nhập/ Lê Văn Ái, Đỗ Đức Minh, An Thể Phú . - H: Tài chính, 2002 . - 231 tr.; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vv 02677, Pd/vv 02678, Pm/vv 02607-Pm/vv 02609
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 2 Giáo trình quản lý tài chính nhà nước / Hồ Xuân Phương; Lê Văn Ái chủ biên . - H. : Tài chính, 2004 . - 375 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02657, Pd/vt 02658, PD/VV 04442-PD/VV 04451, Pm/vt 04764-Pm/vt 04770, QL-TC 00001-QL-TC 00090, SDH/Vt 00719
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 3 Thuế / Lê Văn Ái chủ biên . - H. : Tài chính, 2000 . - 359 tr. ; 25 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02655, Pd/vt 02656, Pm/vt 04757-Pm/vt 04763, SDH/Vt 00718, Thue 00001-Thue 00040
 • Chỉ số phân loại DDC: 336.2
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :