Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các lưu ý đối với đội tàu Việt Nam nhằm đáp ứng quy trình kiểm tra PSC theo MLC - 2006 / Trần Nguyễn Việt Anh; Nghd.: Lê Văn Kiệt . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 40tr. ; 30 cm + 01CD
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13804
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 2 Nghiên cứu mô hình quản lý an toàn hàng hải của các công ty vận tải biển Việt Nam hiện nay và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản lý / Lê Văn Kiệt; Nghd.: TS. Nguyễn Mạnh Cường . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01325
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.89
 • 3 Tìm hiểu hệ thống quản lý an toàn thuộc công ty vận tải biển theo yêu cầu của bộ luật ISM / Phạm Tuấn Chinh; Nghd.: Ths Lê Văn Kiệt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 59 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16408
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 4 Tìm hiểu về đánh giá rủi ro theo hệ thống quản lý an toàn trên biển / Trần Ngọc Tân, Vũ Quốc Đạt; Nghd.: Lê Văn Kiệt . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 39 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15343
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.88
 • 1
  Tìm thấy 4 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :