Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục hiện tượng tăng suất tiêu hao dầu bôi trơn trong họ động cơ NVD36 sau một thời gian khai thác / Trương Văn Đạo; Nghd.: PTS. Lê Việt Lương . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 1997 . - 97tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00406
  • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :