Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh doanh Logistics tại công ty Tiếp vận Vinafco / Cao Mạnh Hùng; Nghd.: TS. Lý Bách Chấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 94 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00674
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Nâng cao hiệu quả khai thác trong thiết bị tại cảng Bến Nghé. / Lê Viết Nam; Nghd.: TS Lý Bách Chấn . - TP.HCM, 2002 . - 59 tr.; 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00083
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Nghiên cứu đánh giá hiệu quả đầu tư dự án bán container tại khu vực cảng Gò Dầu-Đồng Nai / Trương Hùng;Nghd.:TS.Lý Bách Chấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2001 . - 71 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00059
 • 4 Nghiên cứu đầu tư bổ sung tàu hàng rời cho đội tàu Vitranschart / Lê Vũ Thái; Nghd.: TS. Lý Bách Chấn . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 94 tr. ; 30 cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00673
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 5 Nghiên cứu mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn Paltime 39-74 - cơ sở của các mẫu hợp đồng thuê tàu định hạn khác đang áp dụng tại Việt Nam / Võ Ngọc Long;Nghd.: TS.Lý Bách Chấn . - Hải Phòng: Trường Đại học hàng hải, 2002 . - 156 tr., 29 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00086
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 6 Nghiên cứu sự phát triển đội tàu vận chuyển container của Việt Nam giai đoạn 2000 - 2010 / Nguyễn Đình Trung; Nghd.: PTS. Lý Bách Chấn . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 68 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00530
 • Chỉ số phân loại DDC: 387
 • 7 Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại công ty Vận tải container đường biển Việt Nam / Lê Phúc Hoà; Nghd.: Phan Văn Nhiệm, Lý Bách Chấn . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2008 . - 174tr. ; 30cm + 01 bản tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/TS 00013
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/THIET%20KE%20-%20LUAN%20VAN/LUAN%20AN%20TIEN%20SI%20-%20FULL/SDHTS%2000013%20-%20LE%20PHUC%20HOA-10p.pdf
 • 1
  Tìm thấy 7 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :