Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Thiêt kế bản vẽ thi công trung tâm du lịch Lăng Cô - Thừa Thiên Huế / Lương Văn Khoa; Nghd.: Th.s Nguyễn Tiến Thành,Nguyễn Xuân Lộc, Đào Văn Tuấn . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 165 tr. ; 30 cm. + 16 bản vẽ
  • Thông tin xếp giá: PD/BV 10852, PD/TK 10852
  • Chỉ số phân loại DDC: 690
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :