Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 33 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Các yếu tố tác động tới sự phát triển thị trường vận tải container đường biển tuyến quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00948
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Chiến lược phát triển thị trường vận tải Container đường biển tuyến quốc tế cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 01129
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 3 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Long Tiến / Hoàng Thị Yến; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 55tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15114
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tuấn Long / Trịnh Thị Thu; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15094
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Đánh giá hiệu qủa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Nạo vét đường biển I / Lê Thị Thu Hằng; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 79 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07283
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 6 Đánh giá kết quả khai thác đội tàu và đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả khai thác đội tàu của công ty cổ phần dịch vụ vận tải và thưong mại (Transico) / Nguyễn Ngọc Ly; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 77 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 10185
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.5
 • 7 Đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng xuất khẩu thuyền viên của Vinalines Hải phòng / Lê Thu Trang; Nghd .: ThS. Lương Nhật Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 121 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09135
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 8 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác đội tàu của Vinaship / Nguyễn Thị Bích Hồng; Nghd.: THs Lương Nhật Hải . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 88 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11284
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm của công ty liên doanh KAINAN / Lê Thị Ái; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 71tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13088
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Đề xuất một số biện pháp nâng cao hiệu quả tiêu thụ sản phẩm tại công ty cổ phần điện cơ Hải Phòng / Đỗ Hữu Thịnh; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 69tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13086
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Đề xuất một số giải pháp cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Cảng Hải Phòng / Nguyễn Thị Dung; Nghd.: Ths. Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 74 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07294
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.5
 • 12 Giáo trình quản trị chiến lược kinh doanh / Mai Khắc Thành chủ biên; Nguyễn Quỳnh Nga, Đỗ Thanh Tùng; Lương Nhật Hải hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb Hàng hải, 2014 . - 168tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 04937, PD/VT 06948, PM/VT 06843-PM/VT 06845, PM/VT 09346, SDH/VT 02172
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Hoạch định chương trình maketing cho sản phẩm áo sơ mi tại công ty TNHH Ngọc Kim / Phạm Thị Thu Trang.; Nghd.: Ths. Lương Nhật Hải . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12306
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Hoạt động vận chuyển hàng hóa trên thị trường quốc tế của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp / Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Lương Nhật Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 60tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00791
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 15 Lập dự án đầu tư tàu cho công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hoàng Anh / Bùi Thu Hà; Nghd.: Ths. Lương Nhật Hải . - Hải Phòng; Đại học Hàng hải; 2009 . - 90 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 08123
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 16 Lập dự án đầu tư tàu cho công ty Cổ phần vận tải biển Việt Nam / Hoàng Đức; Nghd.: Ths. Lương Nhật Hải . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2012 . - 81 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 11259
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 17 Lập dự án đầu tư tàu cho công ty vận tải xăng dầu đường thủy I / Trần Thị Quỳnh Anh; Nghd.: ThS. Lương Nhật Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2010 . - 94 tr ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/Tk 09152
 • Chỉ số phân loại DDC: 338.6
 • 18 Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản tại Hải Phòng của công ty TNHH chế biến thủy sản Minh Quý / Trần Thị Đông, Phạm Thị Hằng, Phạm Thị Hoa; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17416
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy tái chế rác thải sinh hoạt thành gạch xây dựng tại thành phố Hải Phòng / Lê Đình Đức, Vũ Thị Huê, Dương Thị Ngọc Ninh; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 117tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17814
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Lập dự án sản xuất kinh doanh chè khép kín tại Thái Nguyên của công ty cổ phần đầu tư HVA / Nguyễn Thị Thảo Hiền, Hoàng Thị Lâm Hương, Nguyễn Thị Phượng; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 119tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17819
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Lập dự án xây dựng khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp tại tổng công ty xây dựng Bạch Đằng / Nguyễn Thị Hà Anh, Nguyễn Thị Hải Yến, Bùi Thị Tươi; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 91 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17410
 • Chỉ số phân loại DDC: 332
 • 22 Một số biện pháp hoàn thiện quy trình sử lý chứng từ xuất khẩu đường biển nguyên container loại thường của chi nhánh công ty THNN giao nhận Biển Đông tại Hà Nội. / Phạm Thị Hoa.; Nghd.: Ths. Lương Nhật Hải . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 57 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12308
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm của Công ty Cổ phần Bao bì Tiền Phong / Đào Thị Mơ, Nguyễn Thu Trang, Lê Thảo Vy; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18367
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Nghiên cứu dự báo sản lượng container qua cảng Hải Phòng trong thời gian tới / Lương Nhật Hải; Nghd.: PTS. Phạm Văn Cương . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 1998 . - 78 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00031
 • Chỉ số phân loại DDC: 330.01
 • 25 Nghiên cứu một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động maketing cho các sản phẩm đông lạnh của công ty cổ phần chế biến thuỷ sản xuất khẩu Hạ Long. / Trần Thị Hà.; Nghd.: Ths. Lương Nhật Hải . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2013 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12309
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Nghiên cứu tình hình tiêu thụ sản phẩm gạch đất sét nung ở công ty cổ phần xây dựng miền Đông / Nguyễn Thị Tâm; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 74tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15116
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Nghiên cứu và hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển tại công ty Daco logistic / Trần Thị Nguyệt; Nghd.: Ths Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 91 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16292
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Phân tích hiệu quả kinh doanh công ty cổ phần Lisemco / Mạnh Thị Phương Thảo; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15100
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 29 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại (TRANSCO) / Vũ Thị Hồng Trang, Nguyễn Thị Quyên, Đặng Phương Anh; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18377
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thương mại vận tải Hoàng Dương. / Nguyễn Thị Hải Yến; Nghd.: Lương Nhật Hải . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2014 . - 60 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13094
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2
  Tìm thấy 33 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :