Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Biện pháp đảm bảo vốn cho hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Hải Nam / Lương Thu Thảo; Nghd.: Nguyễn Thị Mỵ . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 71 tr.; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02429
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 2 Lập dự án sản xuất và xuất khẩu mặt hàng "khoai tây lắc đóng gói" sang thị trường Trung Quốc / Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Mai Loan, Lương Thu Thảo; Nghd.: Lê Thị Quỳnh Hương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 86tr.; 30cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 18211
  • Chỉ số phân loại DDC: 382
  • 3 Ứng dụng thương mại điện tử trong ngành du lịch / Trần Thị Hương, Nguyễn Thu Huyền, Lương Thu Thảo, Đào Thị Tố Uyên . - 2018 // Journal of student research, Số 1, tr.124-126
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 1
    Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :