Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Trang bị điện tàu 53.000 tấn. Đi sâu nghiên cứu hệ thống lái / Mai Thế Hưng; Nghd.: Lưu Đình Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 73tr. ; 30cm + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08098, Pd/Tk 08098
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Trang thiết bị điện tàu 53000 tấn. Đi sâu nghiên cứu hệ thống giám sát các thông số buồng máy / Phạm Văn Hải; Nghd.: Lưu Đình Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 117tr. ; 30cm + 05 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07461, Pd/Tk 07461
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Trang thiết bị điện tàu 53000 tấn. Đi sâu nghiên cứu hệ thống quản lý nguồn / Trần Văn Hiển; Nghd.: Lưu Đình Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2009 . - 107tr. ; 30cm + 06 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 07459, Pd/TK 07459
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 4 Trang thiết bị điện tàu Hong Kong Pioneer. Đi sâu phân tích, so sánh, đánh giá các hệ thống lái tự động đang được sử dụng trên các tàu biển Việt Nam / Phạm Thị Duyên; Nghd.: Lưu Đình Hiếu . - Hải Phòng: Đại học Hàng Hải, 2010 . - tr. ; 30cm + 0 BV+TBV
 • Thông tin xếp giá: Pd/BV 08254, Pd/Tk 08254
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 5 Truyền động điện tàu thuỷ / Lưu Đình Hiếu . - H. : Xây dựng, 2004 . - 240tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/vt 02703-Pd/vt 02705, PD/VT 03673, PD/VT 03674, Pm/vt 04906-Pm/vt 04911, SDH/vt 00843, TDDTT 0001-TDDTT 0492
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.37
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/V-book/PDVT%2002703%20-%20TruyenDongDienTT.pdf
 • 1
  Tìm thấy 5 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :