Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 137 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bàn về một phương pháp điều khiển động cơ bước / TS.Lưu Kim Thành, Vũ Ngọc Minh . - 2007 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ Hàng hải, Số 9, tr. 46-51
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 2 Cơ sở truyền động điện / Đỗ Văn A, Trương Công Mỹ, Hứa Xuân Long, Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : Nxb Hàng Hải, 2019 . - 190tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07480, PM/VT 10033
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Đề xuất phương án chế tạo hệ thống tự động điều khiển quá trình cho máy lọc ly tâm tàu thuỷ / Lưu Kim Thành, TS . - 2008 // Tạp chí Giao thông vận tải, Số 4, tr 25-27
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 4 Điều khiển chuyển động của máy điều tốc tuabin thuỷ điện / Đoàn Đức Thắng; Nghd.: PGS TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 111 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00942
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 5 Điều khiển giám sát mô hình phân loại, vận chuyển phôi trong phòng thí nghiệm. / Lê Thị Minh Trang . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt nam; 2013 . - 73 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01622
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 6 Điều khiển lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ xăng áp dụng phương pháp điều khiển tối ưu LQR / Đào Quang Khanh, Lưu Kim Thành, Trần Anh Dũng . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 43, tr.27-31
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 7 Điều khiển máy vẽ bằng vi xử lý / Nguyễn Văn Định; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 72 tr. ; 30 cm + 04 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12093, PD/TK 12093
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 8 Điều khiển thích nghi trượt cho rôbốt ba bậc tự do sử dụng mạng hàm bán kính cơ sở / Lưu Kim Thành, Phạm Đức Cường . - 2015 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 41, tr.24-32
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Giáo trình kỹ thuật vi điều khiển / Trần Sinh Biên, Nguyễn Văn Tiến; Lưu Kim Thành hiệu đính . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2019 . - 163tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 10066, PM/VT 10067
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 10 Giáo trình tổng hợp hệ điện cơ / Phạm Tâm Thành, Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : NXB Hàng hải, 2014 . - 153tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: HH/13351 0001-HH/13351 0015
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 11 Giáo trình tổng hợp hệ điện cơ / Phạm Tâm Thành, Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : NXB. Hàng hải, 2015 . - 176tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: GT/DTT003 0001-GT/DTT003 0154, PD/VT 05712-PD/VT 05716, PD/VT 06990-PD/VT 06992, PM/VT 08006-PM/VT 08010, PM/VT 09381-PM/VT 09383
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.31
 • 12 Giới thiệu một số hệ thống điện điện tàu 53000 tấn. Đi sâu nghiên cứu hệ thống bảo vệ máy phát / Đoàn Văn Vương; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm + 03 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15537, PD/TK 15537
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 13 Giới thiệu một số hệ thống điện tàu 53000 tấn. Đi sâu nghiên cứu hệ thống hòa đồng bộ các máy phát / Đinh Quang Bách; Nghd.: Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 40 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 15525, PD/TK 15525
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 14 Hệ thống tự động tàu thủy 2 / Vương Đức Phúc, Nguyễn Tất Dũng ; Lưu Kim Thành hiệu đính . - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2018 . - 162tr. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06825, PD/VT 06826
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 15 Khảo sát đặc điểm ổn định của cấu trúc điều khiển động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc có tách kênh trực tiếp khi thực hiện dưới điều kiện thời gian thực / Vũ Văn Kiên; Nghd.;PGS.TS Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2012 . - 61 tr. ; 30 cm. + 05 bản vẽ
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 11105, PD/TK 11105
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 16 Mô phỏng hệ biến tần bốn góc phần tư cho truyền động nâng hạ / Đặng Minh Hồng; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 99 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01142
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 17 Mô phỏng hệ kiểm soát hành trình trên cơ sở động học phương dọc cho xe ô tô bằng công cụ matlab Simulink / Đào Quang Khanh, Lưu Kim Thành, Trần Anh Dũng . - 2016 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 45, tr.26-29
  18 Mô phỏng trên Panel ảo để điều khiển, giám sát và bảo vệ lưới điện hạ áp / Chế Minh Hòa; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2012 . - 115 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01248
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.4
 • 19 Nâng cao chất lượng hệ thống, giám sất, điều khiển lưới điện trung áp 22 KV tổng công ty CNTT Bạch Đằng / Nguyễn Thái Hòa; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 85 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01322
 • Chỉ số phân loại DDC: 629.8
 • 20 Nâng cao chất lượng hệ tự động phân chia tải cho 2 diesel chính làm việc song song bằng việc ứng dụng bộ lọc tín hiệu / Lưu Kim Thành, Đỗ Văn A, Nguyễn Xuân Trụ . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt nam, 2016 . - 35 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00502
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 21 Nghiên cứu xây dựng mô hình máy khoan mạch in / Bùi Văn Dân; Nghd.: TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 95 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00909
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 22 Nghiên cứu ảnh hưởng của bão từ đến hệ thống truyền động điện động cơ không đồng bộ / Trần Thị Lan; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2011 . - 83 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01151
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 23 Nghiên cứu ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng hệ thống điều khiển tự động trên cơ sở phần mềm MATLAB / Kiều Đình Bình; Nghd: PTS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 1999 . - 62tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00359
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 24 Nghiên cứu bộ điều khiển trượt cho bộ biến đổi DC-DC hai chiều / Phạm Đức Cường; Nghd.: TS Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2013 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01542
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 25 Nghiên cứu các hệ thống mạng công nghiệp lựa chọn giải pháp xây dựng hệ thống tự động báo cháy trên tàu biển / Nguyễn Kiêm Thanh; Nghd.: TS Lưu Kim Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng Hải, 2007 . - 115 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00610
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 26 Nghiên cứu các quá trình quá độ của hệ thống truyền động điện động cơ không đồng bộ-Tiristo nạp từ nguồn áp bằng mô phỏng số ở hệ trục ba pha / Đỗ Văn A; Nghd: PTS Lưu Kim Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải, 2004 . - 67tr. ; 29cm + 1 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00362
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 27 Nghiên cứu chế tạo hệ thống báo cháy tự động trên tàu thuỷ dựa trên cơ sở công nghệ mạng AS-I = Building the file detecting and general alarm system in the ship by using the AS-I(actuator-sensor-interface) network / TS. Lưu Kim Thành, Nguyễn Kiêm Thanh . - 2007 // Tạp chí khoa học-công nghệ hàng hải, số 11-12, tr. 46-51
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 28 Nghiên cứu chế tạo hệ thống tự động báo khói hầm hàng trên tàu biển / Lưu Kim Thành . - 2012 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 30, tr.36-40
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 29 Nghiên cứu chế tạo khối điều khiển và giám sát tại chỗ động cơ MAN 18 VP 4000 / Nguyễn Xuân Trụ; Nghd.: PGS.TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng, Đại học Hàng hải, 2012 . - 97 tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01401
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 30 Nghiên cứu chế tạo mô hình băng tải đếm - phân loại sản phẩm điều khiển bằng PLC S7 - 200 và điện khí nén / Đồng Văn Ngọc; Nghd.: PGS TS. Lưu Kim Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 81 tr. ; 30 cm + 01 tóm tắt
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 00908
 • Chỉ số phân loại DDC: 670.42
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 137 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :