Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Bí quyết trở thành người xuất sắc / Ken Honda ; Lam Anh dịch . - Tp. Hồ Chí Minh : Hồng Đức, 2018 . - 153tr. ; 18cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 07185, PD/VV 07186, PM/VV 05643-PM/VV 05645
  • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
  • 2 Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Phú Lâm / Lâm Anh Thư, Nghd.: Đỗ Thị Mai Thơm . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02993
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :