Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Microsoft Excel 2016 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye editors . - Redmond, Wash : Microsoft, 2015 . - 565p. : ill. ; 24cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-Excel-2016_Step-by-step_C.Frye_2015.pdf
 • 2 Microsoft Excel : Step by step (Office 2021 and Microsoft 365) / Joan Lambert, Curtis Frye . - USA : Person Education, 2022 . - 458p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04502
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 3 Microsoft Office 2013 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye . - Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2013
 • Thông tin xếp giá: PM/KD 10683
 • 4 Microsoft Office 2016 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye . - Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2015 . - 564p. ; 23cm
 • File đính kèm http://192.168.9.110/Edata/EBOOKS/Ebook-2023/Microsoft%20Office%202016%20Step%20By%20Step.pdf
 • 5 Microsoft Office 2016 : Step by step / Joan Lambert, Curtis Frye . - Washington : Microsoft Press, 2016 . - 565p. : illustrations ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04542
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.52 23
 • 6 Microsoft Power Point 2016 :4bStep by step / Joan Lambert . - Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2015 . - 558p. ; 23cm
 • File đính kèm http://192.168.9.110/Edata/EBOOKS/Ebook-2023/Microsoft%20PowerPoint%202016%20Step%20by%20Step.pdf
 • 7 Microsoft Word 2013 : Step by step / Joan Lambert, Joyce Cox . - Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2013 . - xvii, 556pages : color illustrations ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5/2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-World-2013_Step-by-step-J.Lambert_2013.pdf
 • 8 Microsoft Word 2016 : Step by step / Joan Lambert . - Redmond, Washington : Microsoft Press, a division of Microsoft Corporation, 2015 . - xvii, 605pages : color illustrations ; 23cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5/2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/Microsoft-Word-2016_Step-by-step_J.Lambert_2015.pdf
 • 9 Microsoft Word : Step by step ( Microsoft 365 and Office 2021) / Joan Lambert . - USA : Person Education, 2023 . - 656p. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 04499, SDH/LT 04500
 • Chỉ số phân loại DDC: 004
 • 10 MOS 2010 study guide for Microsoft Word, Excel, PowerPoint, and Outlook : Exams / Joan Lambert, Joyce Cox . - Washington : Microsoft Press, 2011 . - 650p. : color illustrations ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5/2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/MOS-2010-study-guide-for-Microsoft-Word,-Excel,-Power-Point,-and-Outlook_Joan-Lambert_2011.pdf
 • 11 MOS 2016 study guide for Microsoft Excel : Exam 77-727 / Joan E. Lambert . - New Jersey : Pearson Education, Inc., 2017 . - 174p. : color illustrations ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5/2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/MOS-2016-study-guide-for-Microsoft-Excel_Joan-Lambert_2017.pdf
 • 12 MOS 2016 study guide for Microsoft PowerPoint : Exam 77-729 / Joan E. Lambert . - New Jersey : Pearson Education, Inc., 2017 . - 161p. : color illustrations ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5/2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/MOS-2016-study-guide-for-Microsoft-Power-Point_Joan-E.Lambert_2017.pdf
 • 13 MOS 2016 study guide for Microsoft Word : Exam 77-725 / Joan E. Lambert . - New Jersey : Pearson Education, Inc., 2017 . - 205p. : color illustrations ; 25cm
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5/2 23
 • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/EBOOK/MOS-2016-study-guide-for-Microsoft-Word_Joan-Lambert_2017.pdf
 • 1
  Tìm thấy 13 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :