Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 20 phút làm chủ thời gian / Lan Chi dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thế giới, 2016 . - 103tr. ; 18cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06419, PD/VV 06420, PM/VV 05008
 • Chỉ số phân loại DDC: 650.1
 • 2 Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý hóa đơn đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng / Nguyễn Thị Lan Chi ; Nghd.:Đặng Công Xưởng . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03880
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Quy hoạch môi trường cấp quận - huyện / Nguyễn Thúy Lan Chi (c.b), Vương Quang Việt, Hoàng Khánh Hòa . - H. :NXB Xây Dựng, Năm XB 2015 . - 129tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06024, PM/VT 08383
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 4 Thuyết trình hiệu quả trong 20 phút / Lan Chi dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thế giới, 2017 . - 125tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06368, PD/VV 06369, PM/VV 04930, PM/VV 04931
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 5 Tự học giao tiếp tiếng Anh thành thạo với Woo Bo Hyun / Woo Bo Hyun ; H.đ.: Ngọc Mai, Triệu Thu Hằng ; Thái Lan Chi dịch . - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015 . - 274 tr. : hình vẽ ; 21 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VV 04456, PM/VV CD04456, PNN 01670, PNN 01671, PNN/CD 01670, PNN/CD 01671
 • Chỉ số phân loại DDC: 428.3
 • 6 Vi sinh vật môi trường / Đỗ Hồng Lan Chi, Bùi Lê Thanh Khiết, Nguyễn Thị Thanh Kiều, Lâm Minh Triết . - Tái bản. - TP. HCM Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh 2014 . - 234tr. ; 24cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 06038, PM/VT 08365
 • Chỉ số phân loại DDC: 579
 • 1
  Tìm thấy 6 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :