Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Kỹ năng đàm phán cơ bản = Essentials of Negotiation / Lewicki Roy J., Barry Bruce, Saunders David M . - H. : Bách Khoa Hà Nội, 2018 . - 245tr. ; 27cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 07409, PD/VT 07410, PM/VT 09784-PM/VT 09786
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 2 Mastering business negotiation: a working guide to making deals and resolving conflict / Roy J. Lewicki, Alexander Hiam . - San Francisco : Jossey-Bass, 2006 . - 303p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06856, SDH/LT 02197
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 Negotiation: readings, exercises, and cases / Roy J. Lewicki, Bruce Barry, David M. Saunders . - 7th ed. - New York : McGraw-Hill, 2015 . - 724p. ; 25cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02273, SDH/LT 02274
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 1
  Tìm thấy 3 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :