Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 BARRON'S 600 essential words for the TOEIC : With Audio CDs / Lin Lougheed . - 3rd-4th ed. - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 391 tr. ; 26 cm + 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06955, PM/VT CD06955, PNN 00704-PNN 00707, PNN/CD 00704-PNN/CD 00707
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 2 Barron's essential words for the IELTS : With audio CD / Lin Lougheed . - Tp. HCM. : Nxb Trẻ, 2014 . - 363 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06924, PM/VT CD06924, PNN 00612-PNN 00615, PNN/CD 00612-PNN/CD 00615
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 3 Barron's IELTS : International English Language Testing System / Lin Lougheed . - 2nd ed. - Tp. HCM. : Nxb. Tổng hợp Tp. HCM., 2014 . - 412 tr. ; 26 cm + 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 07233, PM/LT CD07233, PNN 00860-PNN 00863, PNN/CD 00860-PNN/CD 00863
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 4 Barron's IELTS : International English Language Testing System / Lin Lougheed . - 2nd ed. - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 412 tr. ; 25 cm + 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06954, PNN 00692-PNN 00695, PNN/CD 00692-PNN/CD 00695
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 5 BARRON'S TOEIC : Test of English for international communication / Lin Lougheed . - 5th ed. - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 639 tr. ; 26 cm + 04 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06953, PNN 00708-PNN 00711, PNN/CD 00708-PNN/CD 00711
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 6 Barron's TOEIC bridge test : Test of English for international communication / Lin Lougheed . - Tp. HCM. : Nxb Trẻ, 2013 . - 378 tr. ; 25 cm + 02 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06952, PM/VT CD06952, PNN 00688-PNN 00691, PNN/CD 00688-PNN/CD 00691
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 7 Barron's TOEIC practice exams with audio CDs / Lin Lougheed . - Tp. HCM. : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2014 . - 411 tr. ; 26 cm + 04 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06957, PM/VT CD06957, PNN 00696-PNN 00699, PNN/CD 00696-PNN/CD 00699
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 8 Essential words for the TOEFL / Lin Lougheed . - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp. HCM, 2014 . - 150 tr. ; 17 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LV 01923, PNN 01060-PNN 01063
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 9 IELTS practice exams : with Audio CDs / Lin Lougheed editor . - Tp.Hồ Chí Minh : Nxb Tổng hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2012 . - 447 tr. ; 26 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 07232, PNN 00896-PNN 00899
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 10 Longman preparation series for the new Toeic test : Advanced course / Lin Lougheed . - 4th edition. - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 461 tr. ; 24 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06912, PM/VT CD06912, PNN 00632-PNN 00635, PNN/CD 00632-PNN/CD 00635
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 11 Longman preparation series for the new Toeic test : Introductory course / Lin Lougheed . - 4th ed. - H. : Thời đại, 2014 . - 382 tr. ; 24 cm + 05 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06909, PM/VT CD06909, PNN 00624-PNN 00627, PNN/CD 00624-PNN/CD 00627
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 12 Longman preparation series for the new Toeic test : More practice tests / Lin Lougheed . - 4th ed. - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 26 tr. ; 24 cm + 04 CD
 • Thông tin xếp giá: PNN 00628-PNN 00631, PNN/CD 00628-PNN/CD 00631
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 13 Longman preparation series for the new Toeic test.More practice tests. / Lin Lougheed . - Fourth Edition. - American : Longman, 2007 . - 264 p. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 06590-PM/LT 06592
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 14 Longman preparation series for the new TOEIC test: intermediate course / Lin Lougheed . - 4th ed. - H. : Thời đại, 2014 . - 504 tr. ; 25 cm + 07 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06962, PM/VT CD06962, PNN 00644-PNN 00647, PNN/CD 00644-PNN/CD 00647
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 15 Longman preparation series for the new TOEIC test: intermediate course / Lin Lougheed . - 4th ed. - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 504 p. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06907, PM/VT CD06907, PNN 00540-PNN 00543
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 16 Longman preparation series for the new Toeic test: introductory course / Lin Lougheed . - 4th ed. - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 382 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06908, PM/VT CD06908, PNN 00528-PNN 00531, PNN/CD 00528-PNN/CD 00531
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 17 Longman preparation series for the new TOEIC test: more pratice test / Lin Lougheed . - 4th ed. - H. : Từ điển bách khoa, 2011 . - 262 tr. ; 25 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/VT 06910, PM/VT 06911, PM/VT CD06910, PM/VT CD06911, PNN 00532-PNN 00535, PNN/CD 00532-PNN/CD 00535
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 18 Writing for the TOEFL iBT / Lin Lougheed . - 4th ed. - Tp.Hồ Chí Minh. : Nxb Trẻ, 2012 . - 363 tr. ; 26 cm + 01 CD
 • Thông tin xếp giá: PM/LT 07218, PM/LT CD07218, PNN 00904-PNN 00907, PNN/CD 00904-PNN/CD 00907
 • Chỉ số phân loại DDC: 428
 • 1
  Tìm thấy 18 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :