Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần nhựa Thiếu Niên Tiền Phong / Mai Ngọc Thúy; Nghd.: Ths. Đoàn Thu Hà . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 120 tr. ; 30 cm
  • Thông tin xếp giá: PD/TK 15022
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :