Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 144 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2 3 4 5
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Áp dụng các công cụ thống kê ( SPC) nhằm kiểm soát chất lượng sản phẩm tại Công ty Cổ phần Đóng tàu sông Cấm / Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 42tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: NCKH 00947
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.15
 • 2 Biện pháp hoàn thiện công tác chăm sóc khách hàng của Vietel Bình Phước / Nguyễn Thị Thanh Hương ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 82tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03136
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 3 Biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Quảng Ninh / Ninh Văn Tường; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 85tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02887
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 4 Biện pháp marketing nhằm thu hút đầu tư vào khu công nghiệp nam Đình Vũ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Sao Đỏ / Nguyễn Thị Minh ; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03733
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 5 Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ Internet băng thông rộng tại VNPT Quảng Ninh / Trần Đức Hạnh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 86tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02932
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 6 Biện pháp nâng cao chất lượng đấu thầu xây dựng tại Chi nhánh Công ty TNHH MTV Duyên Hải - Xí nghệp 7 / Lê Thái Nhật, Vũ Đại Phong ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 67tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18846
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 7 Biện pháp nâng cao chất lượng kiểm định tại Công ty Cổ phần Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Tỉnh Quảng Ninh / Lê Trần Hiền; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 72tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03933
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 8 Biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia giai đoạn 2019-2024 / Ngô Thu Hằng; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03757
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 9 Biện pháp nâng cao công tác chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại sở xây dựng Hải Phòng / Tô Thị Thu Hương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 71tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03597
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 10 Biện pháp nâng cao công tác quản lý vật tư tại công ty TNHH Tiến Đại / Phan Thị Huyền Trang, Nguyễn Thị Phương, Vũ Thị Phương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 78tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17820
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 11 Biện pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt nam chi nhánh Hạ Long / Trần Thị Bích Nguyệt; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 99tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03506
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 12 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở với tài sản khác gắn liền với đất tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh / Trần Bảo Toàn; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 101tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03533
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 13 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng / Hoàng Thị Yến; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03080
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 14 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra thuế tại Chi cục Thuế quận Hải An - TP Hải Phòng / Nguyễn Thị Xuyến; Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 94tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03073
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 15 Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp / Lê Thu Giang; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 78tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02791
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 16 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đã đăng ký đất đai chi nhánh quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng / Thịnh Thu Huyền ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03135
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 17 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty xăng dầu quân đội khu vực 1 / Vũ Đức Thuần; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 81tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03301
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 18 Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Hải Phòng của ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội, chi nhánh Hải Phòng / Mai Thế Vinh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 74tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03011
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 19 Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh đông Hải Phòng / Nguyễn Thị Thanh Thủy; Nghd.: TS.Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 85 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02279
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 20 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần đối tác chấn thật giai đoạn 2019-2022 / Lê Hoàng Sơn; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03740
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 21 Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty CP nước sạch Quảng Ninh / Nguyễn Đức Thanh; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 68tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02982
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 22 Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý chương trình điều trị phục hồi cho bệnh nhân điều trị Methadone tại Hải Phòng giai đoàn 2018-2020 / Trần Hoàng Huyền Trâm; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 120tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03492
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 23 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần kinh doanh than miền Bắc Vinacomin / Hoàng Văn Mạnh ; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 79tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03314
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 24 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Dịch vụ Vật tư Kỹ thuật số 1 / Lê Thị Ngọc Thúy; Nghd.: TS Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 68 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02382
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 25 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần thép Đất Việt / Nguyễn Thị Khánh Hương; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 63tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02814
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 26 Biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH Thống Nhất / Lê Thị Quỳnh Như; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 64tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15133
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 27 Biện pháp nâng cao hiệu quả tài chính tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh / Trần Việt Hùng; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng Hải Việt Nam, 2019 . - 87tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03922
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 28 Biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đội tàu của công ty vận tải và thuê tàu (VietFracht) giai đoạn 2015 - 2020 / Chu Thị Thu Hà; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 75 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 01903
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 29 Biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Hạ Long giai đoàn 2018-2023 / Trần Thị Ngọc Bích; Nghd.: Mai Khắc Thành . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 103tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 03532
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 30 Biện pháp phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Quảng Ninh / Nguyễn Thị Thùy Dung, Nghd. : Mai Khắc Thành . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 92tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: SDH/LA 02904
 • Chỉ số phân loại DDC: 658
 • 1 2 3 4 5
  Tìm thấy 144 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :