Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Marketing research : An applied approach / Naresh K. Malhotra, Daniel Nunan, David F. Birks . - 5th ed. - Harlow, England : Pearson, 2017 . - 1 Online-Ressource (xvi, 957 Seiten) Illustrationen
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03975
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.8/3
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :