Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable laws of teamwork workbook / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch . - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2017 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06292, PD/VV 06293, PM/VV 04961
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 2 17 nguyên tắc vàng trong làm việc nhóm = The 17 indisputable laws of teamwork workbook / John C. Maxwell ; Đức Anh dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 247tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03871-PD/VV 03875, PD/VV 05123-PD/VV 05126, PM/VV 04482
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 3 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo / John C.Maxwell; Đinh Việt Hòa dịch . - H. : Lao động - Xã hội : Công ty Alphabooks, 2015 . - 315 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05047-PD/VV 05050, PM/VV 04563
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 4 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 irrefutable laws of leadership / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hoà dịch . - H. : Lao động, 2016 . - 315tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06324-PD/VV 06326, PM/VV 04932, PM/VV 04933
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 5 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 irrefutable laws of leadership / John C. Maxwell ; Đinh Việt Hoà dịch . - H : Lao động xã hội, 2013 . - 315tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04116-PD/VV 04120
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 6 21 phẩm chất vàng của nhà lãnh đạo / John C. Maxwell ; Hà Quang Hùng dịch . - H. : Lao động xã hội, 2013 . - 199tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03786-PD/VV 03790
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 7 25 thuật đắc nhân tâm / John C. Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch . - H. : Lao động, 2015 . - 236tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05007-PD/VV 05010, PM/VV 04497
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 8 25 thuật đắc nhân tâm : 25 ways to win with people : How to make other feel like a million bucks / John C.Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch . - H. : Nelson Business, 2013 . - 236tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03861-PD/VV 03865
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 9 25 thuật đắc nhân tâm. = 25 ways to win with people/ John C.Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch . - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 2017 . - 236tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06391, PD/VV 06392, PM/VV 04992
 • Chỉ số phân loại DDC: 150
 • 10 Ai cũng giao tiếp, nhưng mấy người kết nối / John C. Maxwell; Người dịch: Thảo Nguyên . - H. : Lao động xã hội, 2014 . - 347 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05151-PD/VV 05154, PM/VV 04531
 • Chỉ số phân loại DDC: 153.6
 • 11 Nhà lãnh đạo 360 độ = The 360 Leader / John C. Maxwell ; Đặng Oanh, Hà Phương dịch . - H. : Lao động - xã hội, 2013 . - 435tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 03726-PD/VV 03730
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 12 Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào? / John C. Maxwell; Người dịch: Vân Khanh, Đỗ Quyên . - H. : Lao động, 2015 . - 335 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05011-PD/VV 05014, PM/VV 04523
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 13 Phát triển kỹ năng lãnh đạo : Developing the leader within you / John C. Maxwell; Đinh Việt Hòa, Nguyễn Thị Kim Oanh ; Lê Duy Hiếu hiệu đính . - H. : Lao động - Xã hội, 2013 . - 294tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 04086-PD/VV 04090, PD/VV 06423, PD/VV 06424, PM/VV 05014, PM/VV 05015
 • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
 • 14 Thuật đắc nhân tâm / John C. Maxwell; Người dịch: Vân Anh, Hương Thảo . - H. : Lao động, 2015 . - 411tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05243-PD/VV 05246, PM/VV 04537
 • Chỉ số phân loại DDC: 158.2
 • 1
  Tìm thấy 14 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :