Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Economic geography : The intergration of regions and nations / Pierre - Philippe Combes, Thierry Mayer, Jacques - Francois Thisse . - United Kingdom : Princeton University Press, 2008 . - 399p ; 25cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 02377, SDH/LT 02378
  • Chỉ số phân loại DDC: 333
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :