Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Economics : Principles, problems, and policies / Campbell R. McConnell, Stanley R. Brue . - 15th ed. - Boston : McGraw Hill, 2002 . - 790p. ; 28cm + 01 đĩa CD
  • Thông tin xếp giá: SDH/Lt 00892
  • Chỉ số phân loại DDC: 332
  • 2 Macroeconomics : Principles, problems, and policies / Campbell R. Mc Connell, Stanley L. Brue . - 6th ed. - Boston : Mc Graw-Hill, 2005 . - 415p. ; 27cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 01424, SDH/LT 01425
  • Chỉ số phân loại DDC: 330
  • 1
    Tìm thấy 2 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :