Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Đắc nhân tâm - Kỹ năng thuyết phục, đàm phán / Michael Edwards . - Cà Mau : Phương Đông, 2017 . - 159tr. ; 21cm
  • Thông tin xếp giá: PD/VV 07711, PD/VV 07712, PM/VV 05819, PM/VV 05820
  • Chỉ số phân loại DDC: 658.4
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :