Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Abramovich - Nhân vật quyền lực bí ẩn của điện Kremlin / Dominic Midgley, Chris Hutchins ; Người dịch: Minh Tú . - H. : Thể dục thể thao, 2013 . - 381 tr. ; 21 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 05167-PD/VV 05170, PM/VV 04510
 • Chỉ số phân loại DDC: 338
 • 2 Công nghệ OFDM và ứng dụng trong hệ thống thông tin di động CDMA / Nguyễn Minh Tú; Nghd.: THS. Phạm Việt Hưng . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải, 2011 . - 86 tr. ; 30 cm + 06 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 10036, PD/TK 10036
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 3 Thiết kế đo vẽ bản đồ địa chính tỷ lệ 1 : 2000 khu vực Làng Sen - Nam Đàn - Nghệ An / Nguyễn Minh Tú; Nghd.: Ths. Hoàng Hồng Giang . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2010 . - 186 tr. ; 30 cm + 14 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 08547, PD/TK 08547
 • Chỉ số phân loại DDC: 627
 • 4 Thiết kế tàu chở hàng khô, trọng tải 8.400 tấn, chạy biển không hạn chế, vận tốc 13knots / Nguyễn Minh Tú; Nghd.: Th.S Đỗ Thị Hải Lâm . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2013 . - 188 tr. ; 30 cm + 05 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 12372, PD/TK 12372
 • Chỉ số phân loại DDC: 623.82
 • 5 Trang thiết bị tàu 53000T, đi sâu nghiên cứu hộp điện bờ thực hiện chức năng giám sát và điều khiển thứ tự pha / Phạm Minh Tú, Phạm Sơn Tùng, Nguyễn Đức Trung ; Nghd.: Đỗ Khắc Tiệp . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 55tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18764
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 6 Văn hóa ẩm thực có người Lào ở Lai Châu : Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam / Nguyễn Thị Minh Tú . - H. : Sân Khấu, 2016 . - 263tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06013
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 7 Văn hóa dân gian dân tộc Mảng : Sưu tầm, giới thiệu / Trần Hữu Sơn chủ biên; Bùi Quốc Khánh, Đặng Thị Oanh, Hải Yến, . . - H. : NXB. Hội nhà văn, 2017 . - 555tr. ; 21cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VV 06267
 • Chỉ số phân loại DDC: 398
 • 8 Xây dựng mô hình chỉnh lưu Thyristor / Trịnh Khang Duy, Nguyễn Tiến Đạt, Vũ Minh Tú; Nghd.: Đặng Hồng Hải . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 83tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17504
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 9 Xây dựng mô hình giám sát nhiệt độ sử dụng PLC S7-1200 và màn hình KTP600 / Nguyễn Minh Tú; Nghd.: Trần Tiến Lương . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 48 tr. ; 30 cm+ 02 BV
 • Thông tin xếp giá: PD/BV 16798, PD/TK 16798
 • Chỉ số phân loại DDC: 621.3
 • 10 Xây dựng WEBAPP quản lý gara ô tô / Nguyễn Minh Quý, Trương Minh Tú, Lê Ngọc Huy ; Nghd.: Nguyễn Trung Đức . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 80tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18769
 • Chỉ số phân loại DDC: 005.5
 • 1
  Tìm thấy 10 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :