Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 International business / J. Michael Geringer, Jeanne M. McNett, Michael S. Minor, Donald A. Ball . - New York : Mc Graw Hill, 2016 . - xxvii, 531 pages ; 28 cm
  • Thông tin xếp giá: SDH/LT 03875
  • Chỉ số phân loại DDC: 658
  • File đính kèm http://192.168.9.110/edata/EBOOKS/SACH%20TV%20SO%20HOA/E-book/SDHLT%2003875%20-%20International%20business.pdf
  • 1
    Tìm thấy 1 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :