Kết quả tìm kiếm

Tải biểu ghi 
Tìm thấy 56 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :
1 2
Sắp xếp theo :     Hiển thị:  
STTChọnThông tin ấn phẩm
1 Ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường biển đến phát triển kinh tế - xã hội tại Thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp hạn chế / Đặng Thị Hiên; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 55 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16554
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 2 Bài tập hóa học đại cương / Ngô Kim Định chủ biên . - H. : Giao thông vận tải, 1997 . - 83 tr. ; 24 cm
 • Thông tin xếp giá: BTHDC 0001-BTHDC 0022
 • Chỉ số phân loại DDC: 540.76
 • 3 Đánh giá các nguồn gây ô nhiễm Sông Cầu đoạn qua Thành phố Hải Dương và đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm cho dòng Sông Chính / Phan Văn Hưng; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12035
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 4 Đánh giá công tác bảo vệ môi trường và xây dựng giải pháp cải thiện chất lượng vệ sinh môi trường tại ga tàu hỏa thành phố Hải Phòng / Trần Thị Bích Phượng; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 51 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: Pd/TK 09179
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 5 Đánh giá hiện trạng môi trường du lịch và đề xuất các giải pháp phát triển ngành du lịch bền vững cho vùng Đồ Sơn / Đào Thị Minh Huệ; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải, 2013 . - 48 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 12034
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 6 Đánh giá hiện trạng ô nhiễm môi trường và đề xuất một số giải pháp quản lý chất thải tại Gara sửa chữa, bảo trì ô tô / Nguyễn Văn Thọ; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 48tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09195
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 7 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải An - Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý / Nguyễn Thị Hương; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng hải, 2008 . - 70 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 07371
 • Chỉ số phân loại DDC: 628.4
 • 8 Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn y tế tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý / Lê Ngọc Linh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 45 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15330
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 9 Đánh giá hiện trạng quản lý môi trường cảng biển Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường / Nguyễn Tú Uyên;Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 50 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16543
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 10 Đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rừng ngập mặn xã Phù Long-huyện Cát Hải-thành phố Hải Phòng theo hướng sinh thái bền vững / Ngô Thị Hương; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 51 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16517
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 11 Đánh giá kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại Hải Phòng theo phiên bản 2011 và đề xuất một số giải pháp cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại địa phương này. / Nguyễn Văn Đại; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 61 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13698
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 12 Đánh giá mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ của Thành phố Hải Phòng đang thực hiện và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của mô hình / Đào Duy Tùng;Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 49tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13756
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 13 Đánh giá sự khác biệt trong công tác quản lý chất thải tại chợ Đằng Lâm-siêu thị Vinmart Hải Phòng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất thải tại chợ Đằng Lâm / Trần Thu Hà, Hoàng Hồng Hạnh, Đinh Phương Uyên; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 56tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18262
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 14 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới vùng ven biển thành phố Hải Phòng và đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu : Ngô Thị Thùy Trang; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2016 . - 63 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 16516
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 15 Đánh giá tác động của nước biển dâng do biến đổi khí hậu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp của thành phố Cần Thơ và đề xuất các giải pháp ứng phó / Dương Thị Hoàng Anh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 49tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13776
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 16 Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng mặt trời và đề xuất các giải pháp tăng cường sử dụng loại năng lượng này trong hệ thống năng lượng nước ta / Nguyễn Thị Thùy Linh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 41 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15302
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 17 Hiện trạng môi trường nước tại một số cảng biển ở khu vực Hải Phòng-Quảng Ninh và đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động / Bùi Đình Hoàn, Ngô Kim Định, Trần Yêm . - 2014 // Tạp chí Khoa học - Công nghệ hàng hải, Số 38, tr.79-82
 • Chỉ số phân loại DDC: 333.7
 • 18 Hoá kỹ thuật nhiên liệu - nước / Trần Thị Mai, Ngô Kim Định . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng Hải, 1997 . - 172 tr. ; 19 cm
 • Thông tin xếp giá: HKTN 0001-HKTN 0019, HKTN 0021-HKTN 0038
 • Chỉ số phân loại DDC: 542
 • 19 Hóa học đại cương / Ngô Kim Định, Nguyễn Công Thóa biên soạn . - Hải Phòng : Trường Đại học Hàng hải, 1997 . - 153 tr. ; 23 cm
 • Thông tin xếp giá: HHDC 0001-HHDC 0004
 • Chỉ số phân loại DDC: 540
 • 20 Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển / Ngô Kim Định chủ biên; Bùi Đình Hoàn; Nguyễn Đại An hiệu đính . - H. : Giao thông vận tải, 2014 . - 352tr. ; 27 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/VT 05326, PM/VT 07539-PM/VT 07542
 • Chỉ số phân loại DDC: 363.7
 • 21 Nghiên cứu áp dụng kiểm toán môi trường vào công tác đánh giá tác động môi trường và áp dụng để xem xét nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án đầu tư của công ty cổ phần bê tông và xây dựng Gia Minh-Minh Đức 2 / Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Minh Hoa, Đỗ Thị Ngọc Anh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 46tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18269
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 22 Nghiên cứu cải thiện công nghệ xử lý nước thải mạ kim loại đồng và tận thu kim loại có trong loại nước thải này / Trịnh Thùy Trang; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2015 . - 46 tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 15297
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 23 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác phức Cu(Glu) trên vật liệu ilmenit và ứng dụng thử nghiệm xử lý nước thải công nghiệp chứ phenol bằng H2O theo phương pháp oxy hóa-xúc tác / Trần Đức Sơn; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 35tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13240
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 24 Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác phức Cu(Glu)Phen trên vật liệu Ilmenite và ứng dụng thử nghiệm xử lý nước thải chứa Phenol bằng H2O2 theo phương pháp oxi hóa-xúc tác phức / Nguyễn Thị Xuân; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 47tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13241
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 25 Nghiên cứu chế tạo phức Mn(Delta)/than hoạt tính đã oxy hóa và ứng dụng trong quá trình xử lý nước thải chứa phenol bằng H2O2 theo phương pháp oxy hóa-xúc tác phức / Lục Thị Tuyền; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 38tr; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13238
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 26 Nghiên cứu chiết xuất gum từ hạt quả cây phượng vỹ và ứng dụng để xử lý hiệu quả một số chất ô nhiễm trong nước thải / Đinh Vũ Ngọc Minh, Lê Hải Long, Vũ Trọng Kỳ ; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải Phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2017 . - 42 tr.; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 17456
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 27 Nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải nhuộm bằng H2O2 sử dụng xúc tác phức trong hệ H2O - Fe2+ - LUMOMAGNEZON - HCO3 / Vũ Hữu Định; Nghd.: TS. Ngô Kim Định . - Hải Phòng: Đại học Hàng hải; 2011 . - 52tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 09214
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 28 Nghiên cứu đánh giá thiệt hại đối với môi trường do hậu quả của một vụ tràn dầu / Phạm Mai Anh; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2014 . - 46tr. ; 30 cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 13780
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 29 Nghiên cứu đề xuất chọn phương pháp làm sạch vỏ tàu biển thân thiện môi trường ở Việt nam / Phan Thị Thùy, Nguyễn Thị Kim Ngân, Vũ Hương Ly, Trương Khải Phước Thành; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng: Đại học Hàng hải Việt Nam, 2018 . - 66tr.; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18273
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 30 Nghiên cứu hiện trạng chất thải nhựa và đề xuất một số giải pháp nhằm giảm thiểu về ô nhiễm do chất thải nhựa tại Việt Nam / Nguyễn Xuân Hồng, Lưu Thị Nhật Lệ, Phạm Thị Hoa ; Nghd.: Ngô Kim Định . - Hải phòng : Đại học Hàng hải Việt Nam, 2019 . - 73tr. ; 30cm
 • Thông tin xếp giá: PD/TK 18720
 • Chỉ số phân loại DDC: 628
 • 1 2
  Tìm thấy 56 biểu ghi Tiếp tục tìm kiếm :